Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Beekhuizenseweg 14, 6881 AJ Velp: plaatsen van een carport met berging en overdekt terras (22-1-2020/721186).
– Buizerdlaan 24, 6951 JT Dieren: plaatsen van een schutting (22-1-2020/721191).
– Molenweg 12, 6953 CT Dieren: vervangen van kozijnen van een erker (27-1-2020/721826).
– Spankerenseweg nabij nr. 48 te Dieren: realiseren van een zonnepark op kadastraal perceel gemeente Dieren, sectie U, nummer 4563 (24-1-2020/721601).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Badhuislaan 1a, 6957 DB Laag-Soeren: plaatsen van wateropslagen, inlooppoort, toiletraam en pergola, het dichtmaken van een carport, verwijdering van een spar en het legaliseren van dakramen (zaaknr. 709854).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 4

– Emmastraat 18, 6881 ST Velp: vervangen 3 stuks glas in loodramen doopkapel OLV Visitatiekerk (zaaknr. 716741).
– Heuvenseweg te Rheden: (her)inrichten deelgebied 1 & 2 Herikhuizerveld Landgoed Heuven (zaaknr. 709840).

Week 5

– Boulevard 17, 6881 HP Velp: isoleren van het dak van een gemeentelijk monument (zaaknr. 716971).
– Hazepad 17, 6882 EJ Velp: plaatsen van een dakopbouw (zaaknr. 717425).
– Rietganssingel 105, 6883 DR Velp: aanleggen van een inrit (zaaknr. 720613).
– Badhuislaan 63, 6957 DS Laag-Soeren: plaatsen van screens (zaaknr. 717572).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-720953.
Activiteit: Doorkomst IVG Motorrun.
Datum: 6 juni 2020.
Plaats: Dieren.
Website: www.motorrundoesburg.nl

Vergunning: RHD-721210 Scoutinggroep de Markesteen.
Activiteit: Stookontheffing kampvuren.
Datum: 1 januari t/m 31 december 2020.
Plaats: Velp, Bovenallee 3 en 5.

Vergunning: RHD-721569 Robin Best Outdoor media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 15 aankondigingsborden.
Datum: 17 februari 2020 tot en met 2 maart 2020.
Plaats: Velp, Rheden, De Steeg en Dieren.
Website: www.robinbest.nl

Vergunning: RHD-721615 Robin Best Outdoor media B.V.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden.
Datum: 24 februari 2020 tot en met 8 maart 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.robinbest.nl

Vergunning: RHD-720070 ’t Versnellertje.
Activiteit: Wielertoertocht Bergtoer van Ochten.
Datum: 28 maart 2020 tussen 10.00 uur – 14.00 uur.
Plaats: Velp, Rheden, De Steeg, Posbank, Dieren en Laag-Soeren.
Website: www.het-versnellertje.nl

Vergunning: RHD-718220 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Militaire Oefening.
Datum: 19 maart 19.00 uur tot 20 maart 2020 02.00 uur.
9 april 19.00 uur tot 10 april 2020 02.00 uur.
Plaats: Apeldoorns kanaal, kanaal langs Kanaal Zuid (Loenen) en Apeldoornseweg (Eerbeek, Laag-Soeren).

Vergunning: RHD-716288 Kroeseboomdag.
Activiteit: Rommelmarkt.
Datum: 24 april 2020 van 17.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Rheden, Haverweg 16.

Vergunning: RHD-716342 Mauritiusschool.
Activiteit: Plaatsen van 30 aankondigingsborden (Kroeseboomdag).
Datum: 10 april 2020 tot en met 24 april 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-715997 Gemeente Rheden.
Activiteit: Heidewerkdag.
Datum: 29 februari 2020 van 09.00 uur – 12.30 uur.
Plaats: Velp, Rozendaals Veld.
Website: www.rheden.nl

Vergunning: RHD-717239 Stichting Tour voor MS.
Activiteit: Wielertoertocht Tour voor MS.
Datum: 16 mei 2020 van 08.30 uur -15.30 uur.
Plaats: Velp, Rheden, Posbank, De Steeg, Ellecom, Dieren en Laag-Soeren.

Vergunning: RHD-716066 Vv Dieren.
Activiteit: Carnaval.
Datum: 21-22-23 februari 2020.
Plaats: Dieren, Kolonieweg 7.
Website: www.vvdieren.nl

Vergunning: RHD-698324 Houses 4 rent B.V.
Activiteit: Exploitatievergunning.
Plaats: Velp, Arnhemsestraatweg 348.

Vergunning: RHD-721885 Stichting Karnaval Dieren e.o.
Activiteit: Hijsen Jan Zwier Horecaplein Dieren-Zuid en carnavalsoptocht.
Datum: 22-23 februari 2020.
Plaats: Dieren.
Website: www.denolersdieren.nl en www.deurdauwers.nl

Vergunning: RHD-718106 CV De Narrenkap.
Activiteit: Carnavalsoptocht en Instuif Narrenhuus.
Datum: 23 februari 2020 vanaf 13.11 uur.
Plaats: Velp.
Website: www.cvdenarrenkap.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Van Rensselaerweg 2c, 6956 AV Spankeren: het veranderen van een logistiek centrum (wijzigen werktijden en transportbewegingen) / (zaaknr. 708889/ODRA dossiernr. 1952111445).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden