Jeugddebat gemeente Rheden met studenten over versterken van het gewone leven

Foto: Marc Budel

VELP – Op 30 januari heeft de gemeente Rheden een jeugddebat over het versterken van het gewone leven gehouden bij Aeres Velp aan de Pinkenbergseweg. Jeugdigen, vrijwilligers en professionals die betrokken zijn bij de jeugd en gingen met elkaar in gesprek.

Wat is het gewone leven en hoe kun je dat versterken? Dit als een vraag bij een mogelijk antwoord op het groeiende aantal jongeren dat een beroep dot op de jeugdzorg.

Het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van jeugdhulp neemt nog steeds toe. Is het niet mogelijk om meer accent te leggen op het gewone leven en dat te versterken? Zodat jeugdhulp minder vaak nodig is. Daarover spraken vertegenwoordigers uit de Rhedense samenleving die met jeugd hebben te maken. Van schooldirecteur tot jongerenwerker, van huisarts tot theatermaker, van sportbestuurder tot zorgprofessional. En natuurlijk in gesprek met jongeren zelf.

Het jeugddebat

Het debat ging vooral over de jeugd zelf, over opgroeien in 2020 en niét over zware problematiek en de jeugdzorg zelf. Onderwerpen die de revue passeerden waren: veilige leefomgeving, bevordering van een positieve ontwikkeling van de jeugd (beschermende factoren, zoals steun van belangrijke volwassenen, het hebben van vrienden, ontwikkeling van talenten) en vindbare en toegankelijke hulp.

Verleggen van focus

In de Jeugdwet wordt juist óók gesproken over het verleggen van de focus van jeugdhulp naar meer aandacht voor het versterken van het dagelijks leven. Daarom moet het beleid van de gemeente zich sterker richten op:

  • Het versterken van het probleemoplossend vermogen jongeren, hun ouders
    en sociale omgeving;
  • Het bevorderen van de opvoedcapaciteiten;
  • preventie en vroeg signaleren;
  • het tijdig bieden van de juiste hulp op maat;
  • effectieve en efficiënte samenwerking rond gezinnen.

Wethouder Marc Budel voor Jeugd:

“De aantallen jongeren die een beroep doen op de jeugdzorg nemen nog steeds toe. Niet wenselijk vanuit de positie van het kind en financieel steeds moeilijker op te brengen. Het was een erg nuttig en goed gesprek om van de jongeren zélf te horen wat ze belangrijk vinden: luister naar ons, oordeel niet te snel en betrek ons bij oplossingen! Betrokken professionals en vrijwilligers gaan daarin meer samenwerken. Ik kijk er naar uit om een pilot te starten in onze gemeente om de sociale basis van deze jeugdigen te versterken. Werken voor en met onze jeugd geeft energie!

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen