Woningbouw in Velp Tussen Broek en Water stapje dichterbij

Foto: rheden.nieuws.nl

GEMEENTE RHEDEN – Het college van B&W heeft besloten de uitgangspunten (Kadernota) voor woningbouw op het terrein Velp Tussen Broek en Water (ziekenhuisterrein) voor te leggen aan de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat, worden de uitgangspunten daarna verder uitgewerkt in een Masterplan.

Naar verwachting bespreekt de gemeenteraad in de voorbereidende raadsvergadering van 23 juni de Kadernota. Mensen die willen inspreken hierover kunnen contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (026) 49 76 266. Daarna neemt de raad in de vergadering van 2 juli een besluit over de Kadernota. Op de concept-Kadernota kon iedereen van 9 maart tot 9 april reageren. De reacties zijn verwerkt in het nu vast te stellen kader.

Nieuwe woonomgeving

De herontwikkeling van het terrein moet een woonomgeving opleveren die er nog niet is in Velp. Een gebied met een stedelijke uitstraling en hoogwaardige architectuur, maar ook met voldoende ruimte voor water en groen. Natuurlijk moeten de woningen voldoen aan de eisen van deze tijd en inspelen op een veranderend klimaat.

Hoe verder

Als de gemeenteraad akkoord is met de Kadernota met uitgangspunten, gaat de gemeente een Masterplan maken. Hierin staat duidelijk waar de nieuwe bebouwing kan komen en hoe groen en wegen door het gebied lopen. Ook op dit Masterplan kan iedereen weer reageren. Vervolgens komt er een Ontwikkelstramien waarin de afspraken tussen gemeente en de ontwikkelende partijen staan. Daarna moet er nog een bestemmingsplan gemaakt worden met de formele inspraakprocedures. De verwachting is dat in 2022 de eerste schop de grond ingaat.

Nieuwsbrief VTBW

Inwoners en andere belangstellenden die op de hoogte willen blijven van de plannen, kunnen zich aanmelden voor de Nieuwsbrief Velp tussen Broek en Water (VTBW). Dat kan door een mail te sturen naar [email protected]

Meer informatie (inclusief de Kadernota en de Nieuwsbrieven) is te vinden op www.rheden.nl/vtbw.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden