Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Alteveerselaan 9, 6881 AS Velp: plaatsen van een rookkanaal (19-6-2020/745710).
– Dr. Fabiusstraat 1, 6881 RZ Velp: bouwen van een opbouw op de woning (16-6-2020/745136).
– Wilhelminastraat 5c, 6881 LH Velp: uitbreiden van het bestaande dakterras (21-6-2020/745743).
– Arnhemsestraatweg 18, 6991 AM Rheden: bouwen van een onderkelderde garage (11-6-2029/744679).
– Pinkelseweg 12, 6991 GJ Rheden: plaatsen van reclamebord (11-6-2020/744453).
– Beverodelaan 48, 6952 JK Dieren: vernieuwen van het dak van de woning (16-6-2020/745166).
– Hans Brandts Buyslaan 14, 6952 BK Dieren: plaatsen van een kozijn met openslaande deuren aan de voorzijde van de woning (22-6-2020/745918).
– Zilverakkerweg 21, 6952 DP Dieren: plaatsen van een lage fietsenberging in de voortuin van de woning (11-6-2020/744691).
– Zuider Parallelweg 46, 6953 DD Dieren: plaatsen van een hekwerk en 2 vlaggenmasten (16-6-2020/745143).
– Van Zwietenlaan 11, 6957 AJ Laag-Soeren: dak isoleren en het aanbrengen van nieuwe dakpannen (15-6-2020/744964).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 25

– Breukinklaan 102, 6951 NE Dieren: plaatsen van een schutting (zaaknr. 740391).
– Imboslaan 6, 6952 JP Dieren: plaatsen van een bovengrondse propaantank met bijbehorend hekwerk bij een crematorium (zaaknr. 738186).

Week 26

– Burgemeester Brandtplein te Velp: plaatsen van een informatiebord (zaaknr. 743188).
– Arnhemseweg 7, 6991 DK Rheden: plaatsen van een prijzenzuil (zaaknr. 742022).
– Oranjeweg 41, 6991 WH Rheden: verwijderen van een dragende muur (zaaknr. 740402).
– Pinkelseweg 12, 6991 GJ Rheden: plaatsen van reclamebord (zaaknr. 744453).
– Scheuterstraat 3, 6991 CE Rheden: plaatsen van een houten containerombouw (zaaknr. 742955).
– Scheuterstraat 11, 6991 CE Rheden: plaatsen van een enkelzijdige dakopbouw aan de achterzijde van de woning (zaaknr. 741397).
– Beverodelaan 48, 6952 JK Dieren: vernieuwen van het dak van de woning (zaaknr. 745166).
– Vlierhof 1, 6951 MH Dieren: vervangen van kozijnen in de voorgevel van de woning (zaaknr. 742669).
– Zilverakkerweg 21, 6952 DP Dieren: plaatsen van een lage fietsenberging in de voortuin van de woning (zaaknr. 744691).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– De Marke (kavel E) te Dieren: starten van een handelsonderneming (autobedrijf)/(zaaknr. 745291/ODRA dossiernr. 1952126557).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden