Aftrap Sport- en Beweegakkoord gemeente Rheden en Rozendaal

Foto: Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal

DE STEEG/ROZENDAAL – Ruim 60 partners hebben in juni het Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal ondertekend. Sportverenigingen, sportscholen, beweegclubs, onderwijsinstellingen, zorgverleners, welzijnsorganisaties, bedrijven en betrokken inwoners werkten de afgelopen maanden samen aan het akkoord.

Het akkoord bestaat uit concrete ideeën en plannen met als doel om zoveel mogelijk inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal aan het sporten en bewegen te krijgen.

Sport- en beweegakkoord Rheden & Rozendaal

In navolging op het landelijk Sportakkoord wordt in vrijwel alle Nederlandse gemeenten in 2020 gewerkt aan een lokaal akkoord, zo ook in Rheden en Rozendaal. Er zijn veel sportverenigingen, volop sport- en beweegaanbieders en bovendien zijn Rheden en Rozendaal omringd door prachtige natuur die uitnodigt tot sporten en bewegen. Tegelijkertijd zien we de motorische vaardigheden van kinderen in snel tempo afnemen. Er zijn groepen mensen die nooit of weinig sporten omdat het aanbod niet meer bij hun wensen en behoeften aansluit, zoals jongeren of ouderen. Daarom maken vrijwel alle gemeenten in 2020 een sport- en beweegakkoord, om te bereiken dat iedereen plezier in sport en bewegen kan hebben.

Ideeën

In het akkoord staan twee thema’s centraal: ‘Een leven lang met plezier sporten en bewegen’ en ‘Toekomstbestendige sport- en beweegaanbieders’. De ideeën zijn innovatief en uiteenlopend. Zo is er voor vitale ouderen het idee om een programma op te zetten die mensen begeleid van therapie naar structureel bewegen. Voor jongeren in de leeftijdsgroep 12-18 jaar ligt er een plan voor een beweegchallenge app, waarmee zij elkaar sportief kunnen uitdagen. Ook vernieuwde vormen van samenwerking komen veel naar voren. Zo worden ideeën als flexibele lidmaatschappen en een sportrouleerprogramma onderzocht. Het Sport- en beweegakkoord kun je vinden op www.sportbedrijfrheden.nl.

Energiek traject om te komen tot akkoord

In 2020 vonden er meerdere live- en onlinesessies plaats. Bestuurders van verenigingen, fysiotherapeuten, gymdocenten, sporttrainers, begeleiders van beweegclubs en andere betrokkenen staken de koppen bij elkaar om tot concrete plannen te komen. Een lijst van ruim 50 ideeën was het resultaat van een eerste brainstorm. De ideeën met het meeste draagvlak zijn in het akkoord gekomen. Het hele proces werd begeleid door een onafhankelijk sportformateur. Het Sport- en beweegakkoord is een plan van de samenleving en vooral van de partijen die het akkoord hebben gesmeden. Zij gaan met elkaar aan de slag met de uitvoering. Het rijk stelt hiervoor in de jaren 2020 t/m 2022 geld beschikbaar.

Kick-Off tijdens Nationale Sportweek

Op maandagavond 21 september vindt de Kick-Off van het Sport- en beweegakkoord plaats. Het is het officiele startschot voor de uitvoering van de ideeën binnen het akkoord. Tijdens de Kick-Off stelt een kerngroep zich voor en geeft uitleg hoe de uitvoering van de ideeën tot stand gaat komen. De kerngroep bestaat uit ambassadeurs die verbonden zijn aan thema’s in het akkoord. Zij zorgen ervoor dat de uitvoering tot stand komt, brengen mensen met elkaar in verbinding en verdelen het beschikbare uitvoeringsbudet van het rijk.

60 enthousiaste partners sluiten zich aan

In juni ondertekenden ruim 60 partijen het akkoord. Zij willen meewerken aan de uitvoering ervan. De één doet dat door met de complete uitvoering van een activiteit, de ander door mee te denken over een plan of te helpen in bijvoorbeeld communicatie. Alle bijdragen, groot en klein in de vorm van persoonlijke inzet, beschikbaar stellen van faciliteiten, advies, materialen en middelen zijn welkom.

Het enthousiasme is merkbaar bij de partners. “Sport en bewegen dragen onmiskenbaar bij aan een goede gezondheid; daarom steunen we dit akkoord als lokale zorgverleners van harte!” Zo laat Stichting EenPlus weten. “Wat een prachtige ideeën zijn er inmiddels al! En complimenten voor de wijze waarop dit akkoord tot stand komt. Wij willen graag meedoen als atletiekclub!” reageert AV Gelre.

Marc Budel, wethouder Sport in Rheden vertelt: “Als gemeente Rheden sluiten wij ons uiteraard aan als partner. Laten we met elkaar in Rheden en Rozendaal de handen ineen slaan om de sport- en beweegaanbieders te versterken. Om innovaties te stimuleren en samen te werken aan een vitaal en weerbare inwoners in Rheden en Rozendaal. Van jong tot oud.”

Aansluiten als partner bij het akkoord? Kijk voor meer info op www.sportbedrijfrheden.nl of mail naar [email protected].

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden