Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Gasthuislaan 65, 6883 JA Velp: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (14-9-2020/757005).
– Kerkstraat 42, 6883 HV Velp: plaatsen van dakramen in het achterdakvlak (16-9-2020/757351).
– Reigerstraat 30k, 6883 ES Velp: plaatsen van buitenreclame met LED verlichting (17-9-2020/757411).
– Richard Holstraat 8, 6952 BG Dieren: doorbreken van een draagmuur (15-9-2020/757179).
– Van Zwietenlaan 7, 6957 AJ Laag-Soeren: vergroten en plaatsen van een dakkapel op de woning (14-9-2020/757002).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 38

– Kanaalweg ongenummerd (ter hoogte van N786 hm 13.6 – 14.8) te Laag-Soeren: maken van een tijdelijke in- en uitrit (zaaknr. 749931).

Week 39

– Enkweg 13, 6881 LW Velp: aanleggen van een inrit (zaaknr. 753375).
– Parkstraat 19f, 6881 JB Velp: gebruiken van het pand voor leerlingbegeleiding en coaching (zaaknr. 748161).
– Binnenweg 51, 6955 AW Ellecom: plaatsen van 2 kozijnen in de zijgevel (zaaknr. 757206).
– De Jutberg 78 (plaatsnr. 97), 6957 DP Laag-Soeren: vervangen van een blokhut (zaaknr. 755102).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-720976 Strukton Rail Nederland.
Activiteit: Ontheffing Geluidhinder t.b.v. vernieuwen taludtrap.
Datum: 16 oktober 2020 01.00 uur – 26 oktober 2020 07.00 uur (treinvrije periode).
Plaats: Spankeren, Kerkweg.
Website: www.struktonrail.com

Vergunning: RHD-743302 Hartstichting, Reuma Nederland, Longfonds en Rode Kruis.
Activiteit: Inhaalcollecte.
Datum: 11 oktober 2020 tot en met 24 oktober 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-468552 2 Switch.
Activiteit: Textielinzameling.
Datum: 11 oktober 2020 tot en met 17 oktober 2020.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-757889 March en Showband Rheden.
Activiteit: Rondgang.
Datum: 10 oktober 2020 van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Plaats: Rheden, IJsselsingel, Marijkestraat, Broekveldseweg, Johan van Meeckerenstraat, Oranjeweg, Nassaustraat, Klaproosstraat, Worth Rhedenseweg, Rhederhof, Mauritiusstraat, Arnhemseweg, Koningsland, De Del, Europalaan, Klinker, Tasveld, Kareel, Siersteen, Groenestraat, Arnhemseweg, Meester B. van Leeuwenplein, Schoolweg, Groenestraat, Pomp, Oranjeweg, Methorsterweg, Emmaweg, Irenestraat, IJsselsingel.
Website: www.march-showbandrheden.nl

Vergunning: RHD-756314 AssetRail.
Activiteit: Vervangen spoorstaven.
Datum: Nacht van 11 op 12 oktober 2020 tussen 00.00 uur – 06.00 uur.
Plaats: Velp, Ommershofselaan.

Vergunning: RHD-725540 Viking Outdoor.
Activiteit: Herfsttrail.
Datum: 3 oktober 2020 van 10.00 uur – 18.00 uur.
Plaats: Dieren, B. Bloemersweg start en finish Dieren.

Vergunning: RHD-758140 StruktonRail Nederland.
Activiteit: Nachtelijke spoorwerkzaamheden.
Datum: 17, 18, 19, 20 t/m 25 en 26 oktober 2020 tussen 01.00 uur – 05.00 uur.
Plaats: Dieren tussen De Lange Juffer en Molenweg.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Zutphensestraatweg 47, 6956 AB Spankeren: veranderen van een agrarisch bedrijf (zaaknr. 753807/ODRA dossiernr. 1952135115).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter; er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden