Huis van Licht en Vrede in dorpskerk Dieren

Foto: Inno Kock-Wouters

DIEREN – Half september hebben Anadya en Inno Kock-Wouters een koopovereenkomst betreft de dorpskerk op Kerkstraat 41/41a in Dieren Zuid getekend. Zij nemen het initiatief
om in dit kerkgebouw ons ‘Huis van Licht en Vrede’ in te richten.

De plek met het kerkgebouw, dat een Rijksmonument is, willen zij als cultureel erfgoed voor de aanstaande 100 jaren (en langer) in goede staat en functie in stand houden. Na verwerving brengen ze het vastgoed in een stichting onder. Hiervoor zijn Anadya en Inno op zoek naar mensen die dit initiatief een warm hart toedragen.

Het kerkgebouw wordt ingericht om als gemeenschapsruimte te gebruiken: een ervaringsplek van & voor Innerlijk Leven. Het wordt een open ruimte voor mensen van alle gezindten en uit alle culturen, universeel. De ruimte komt beschikbaar voor vieringen, ceremonies (waaronder huwelijk en afscheid), rituelen, meditatie(s), lezingen, concerten en voorstellingen (films en
documentaires). Daaromheen is het open als stilteruimte.

In de kerk geven de nieuwe eigenaren een podium aan activiteiten rond kunst, religie en wetenschap. Vanaf najaar 2021 gaan zij een programma verzorgen onder het motto ‘Alle dagen Zondag’. Een deel van het programma wordt door henzelf ingevuld. Maar vooral nodigen zij anderen, persoonlijk en groeperingen, uit om hun eigen verhaal te laten klinken. Juist in deze tijd, waarin het Covid19-virus de samenleving beheerst, voelen Anadya en Inno zich geroepen om tijd en aandacht voor innerlijk leven en persoonlijke ontwikkeling mogelijk te maken. Dat doen ze in de fysieke ruimte naar de dan geldende omstandigheden.

Kerkstraat 41(a) willen Inno en Anadya vormgeven als gemeenschapsinitiatief. “Vanuit een gevoel dat wij als mensen op planeet Aarde verantwoordelijkheid dragen voor onze gezamenlijke toekomst, zien we een levendige gemeenschap voor ons die deze plek mogelijk maakt en verzorgt. We zien veel samenwerk liggen waar vele mensen zich op deze plek met elkaar verbinden.”

Inno en Anadya laten zich inspireren door artikel 1 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens: ‘Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en bewustzijn, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.’

“Voor ons betekent dit meer dan een grondrecht alleen; wij maken hier dan ook onze leefregel van: ‘… en wij streven er naar ons jegens elkander in een geest van broederen zusterschap te gedragen.’ Ga je mee op avontuur met ons reisgezelschap?” Aldus Inno Kock-Wouters.

Meer informatie is te verkrijgen door een email te sturen aan Anadya of Inno Kock-Wouters via: [email protected] / [email protected].

Uitnodiging:

Ja, we gaan op reis. We gaan op avontuur in Dieren, tussen IJssel en Veluwezoom. Maar onze stappen reiken verder. Het voelt als een wereldreis, waar de weg voorlopig een einddoel overstijgt. We zien uit naar een bont reisgezelschap. Ga je mee op reis?

De eerste mijlpalen zijn helder, op weg naar een feestelijke opening van het Huis van Licht en Vrede in het najaar 2021. Van heden 2020 tot het jaar 2021 zijn bouwjaren. Het fundament is een gemeenschap, die aan dit initiatief met ons wil bouwen, beleven en vieren.

Mijlpaal 1 is 15 november 2020

Op deze dag kunnen we € 90.000 overmaken als een aanbetaling voor de aankoop van de kerk. We weten dan zeker, dat de financiering van het project lukt.

Mijlpaal 2 ligt rond 15 januari 2021

We beschikken dan over een bedrag van € 810.000 op de rekening van Stichting Dorpskerk Dieren voor verwerving inclusief aankoopkosten van Kerkstraat 41. Door middel van Community funding en een zakelijke hypotheeklening wordt de aankoop werkelijkheid.

Mijlpaal 3 valt medio april 2021

Dan is er € 450.000 ter beschikking voor verbouwing en inrichting van het interieur. Hierin zitten ook de kosten van restauratie van het Rijksmonument. Uitvoering daarvan kan mede op grond van toegezegde subsidie aanvang krijgen.

Bekostiging en financiering

In de bekostiging (exploitatie) van de Stichting Dorpskerk Dieren voor de komende jaren, is er een bedrag van ruim de helft door middel van periodieke giften door reisgenoten en sympathisanten op te brengen. Overige inkomsten komen uit verhuur en bijdragen van georganiseerde activiteiten. Financiering van het Huis van Licht en Vrede willen we via leengelden via Community funding realiseren. Leenovereenkomsten worden bij voorkeur voor een periode tussen de 5 en 15 jaar aangegaan. Inschrijving kan via een inschrijfformulier.

Verbinding betekent voor ons niet alleen dat er bijdragen ‘in cash’ (geld) op prijs gesteld worden. Ook bijdragen in natura – kennis en ervaring, handvaardigheden, ambassadeurschap of je tijd en energie – zijn welkom. In alle gevallen is persoonlijk contact voor ons (onder)deel van de reis. Ga je mee, word je reisgenoot?

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden