Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Egmondstraat 5, 6881 MK Velp: plaatsen van een zonnescherm/overkapping (15-12-2020/769059).
– Looierstraat 11, 6882 BW Velp: uitbreiden van de woning op de begane grond en 1e etage aan de achterzijde (13-12-2020/768683).
– Nordlaan 33, 6881 RM Velp: gebruiken van het achterterrein als parkeerterrein (vastleggen van het huidig gebruik) / (15-12-2020/768902).
– Oranjestraat 35, 6881 SC Velp: wijzigen gebruik van opslag naar 1 appartement en het wijzigen van diverse gevels (21-12-2020/769755).
– Parkstraat 3, 6881 JA Velp: bouwen van een woongebouw met 8 appartementen (18-12-2020/769758).
– Ambtsjonkerstraat e.o te Rheden: renoveren van 195 woningen (11-12-2020/768684).
– Landgoed Middachten 5a en 7, 6994 JC De Steeg: bouwen van een kantoor, beheerschuur en bijenstal en het inrichten van de moestuin (17-12-2020/769300).
– Catharina van Rennespln 31, 6952 BP Dieren: plaatsen van een dakopbouw op de woning (20-12-2020/769529).
– Zutphensestraatweg 52, 6953 CN Dieren: plaatsen van 2 overkappingen (16-12-2020/769130).
– Buitengebied van Spankeren en Laag-Soeren: aanleggen van een glasvezelnetwerk (11-12-2020/768775).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Zutphensestraatweg 3, 6881 WN Velp: intern verbouwen van een gemeentelijk monument (zaaknr. 763451).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 51

– Groenestraat 69, 6991 GD Rheden: wijzigen van lichtreclame (zaaknr. 767761).
– Haverweg 55, 6991 BR Rheden: vestigen van een tijdelijke politiepost in het bestaande gebouw (zaaknr. 765489).
– Nieboerstraat 24, 6952 ET Dieren: wijzigen van een garagedeur (zaaknr. 767562).

Week 52

– Arnhemsestraatweg 26, 6881 NG Velp: verbouwen en vergroten van de woning (zaaknr. 765658).
– Biesdelselaan 56, 6881 CJ Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning (zaaknr. 768780).
– De Ruijterlaan 27, 6881 GS Velp: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 766578).
– Jeruzalem 15, 6881 JK Velp: plaatsen van een erfafscheiding (zaaknr. 765780).
– Steegse Haven 1, 6991 GZ Rheden: realiseren van 6 camperplaatsen (zaaknr. 759991).
– Harderwijkerweg 13b, 6957 AB Laag-Soeren: plaatsen van een carport (zaaknr. 761621).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 178,00 voor natuurlijke personen en € 354,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden