Bekendmakingen gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Boulevard 19, 6881 HP Velp: (legalisatie) plaatsen van een schuurtje (24-2-2021/778602).
– Da Costalaan 2, 6881 MD Velp: bouwen van een containerberging (2-3-2021/779296).
– Hoofdstraat 198, 6881 TN Velp: plaatsen van gevelreclame (22-2-2021/778072).
– Kastanjelaan 5, 6883 HX Velp: plaatsen van een reclamebord in de voortuin (21-2-2021/777943).
– Zuider Parallelweg 13, 6882 AC Velp: vernieuwen van een balkon (2-3-2021/779376).
– Arnhemsestraatweg 175, 6991 AL Rheden: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (26-2-2021/779078).
– Heuvenseweg 1, 6991 JE Rheden: bouwen van een berging (18-2-2021/777776).
– Pinkelseweg 4a, 6991 GJ Rheden: plaatsen van de buitenunit van een warmtepomp bij de voorgevel (22-2-2021/778074).
– Speenkruidstraat 1, 6991 VM Rheden: splitsen van een woning/winkel in 2 woningen (27-2-2021/779073).
– Parkweg 19, 6994 CM De Steeg: noodkap van een beuk en een vleugelnoot (2-3-2021/779246).
– Nabij de Arnhemsestraatweg te Dieren: plaatsen van tijdelijke kunstwerken juni tot en met september 2021 i.v.m. IJsselbiënnale 2021 op Hof te Dieren (16-2-2021/777436).
– De Marke 9, 6951 KM Dieren: bouwen van een bedrijfsruimte met kantoren (22-2-2021/778068).
– Nobellaan 12, 6952 GS Dieren: plaatsen van een erker aan de voorgevel en aanpassing kozijn garage (17-2-2021/777581).
– Spankerenseweg 36, 6951 CH Dieren: legaliseren van een reeds geplaatste overkapping t.b.v. 5 wasboxen (26-2-2021/779077).
– Wilhelminaweg 96, 6951 BS Dieren: kleinschalig koffiebranden in een winkelpand en het plaatsen van een rookgasafvoerkanaal (24-2-2021/778697).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 8

– Dr. Schaepmanstraat e.o. te Velp: verduurzamen en opwaarderen van 103 woningen (zaaknr. 770541).

Week 9

– Zuider Parallelweg 57a, 6882 AJ Velp: maken van een dakterras (zaaknr. 772975).
– Heuvenseweg 1, 6991 JE Rheden: bouwen van een berging (zaaknr. 777776).
– Pinkelseweg 4a, 6991 GJ Rheden: plaatsen van de buitenunit van een warmtepomp bij de voorgevel (zaaknr. 778074).
– Parkweg 19, 6994 CM De Steeg: noodkap van een beuk en een vleugelnoot (zaaknr. 779246).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-779265 Nationale Bomenbank.
Activiteit: Bestrijden eikenprocessierups.
Datum: 12 april 2021 tot en met 1 juni 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-766162 Amnesty International.
Activiteit: Collecte.
Datum: 14 maart tot en met 20 maart 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-765093 Stichting ZOA.
Onderwerp: Collecte.
Datum: 29 maart tot en met 3 april 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-779516 Werkgroep Rheden Partij voor de Dieren.
Onderwerp: Aankondigingsborden Tweede Kamerverkiezingen.
Datum: 5 maart tot en met 17 maart 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected].

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Hoofdstraat 19, 6994 AC De Steeg: het starten van een restaurant (zaaknr. 751009/ODRA dossiernr. 1952135215).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected].

Onjuiste afvalbak op aanslagbiljet

Hebt u de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en staat daar een verkeerde container of een verkeerd aantal containers op vermeld? Dan ontvangt u in week 10 vanzelf een vermindering. U hoeft daarvoor niets te doen. In voorkomende gevallen zijn op aanslagbiljetten per abuis oude containers vermeld.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen