Alternatief voor avondvierdaagse in Dieren

Foto: rheden.nieuws.nl, Peter de Waard

DIEREN – Door huidige coronamaatregelen heeft de organisatie van de Stichting Avondvierdaagse Dieren besloten geen ‘gewone’ avondvierdaagse te organiseren echter hebben zij hiervoor een alternatief gevonden.

De organisatie heeft na overleg met terreinbeheerders en gemeente besloten om routes aan te bieden die individueel of als groepje gelopen kunnen worden tussen 1 mei 2021 en 30 juni 2021. Normaal kunnen er afstanden gelopen worden van 5 of 10 km. Dit jaar worden er routes aan toegevoegd van 7 1/2, 12 1/2 en 15 km.

De organisatie van de avondvierdaagse heeft getracht mee te denken met de terreinbeheerders over de drukte in het bosgebied. Vaak blijven mensen aan het begin in het bos en op de geijkte paden. Door in totaal 20 routes te maken hopen zij mee te werken aan een betere spreiding van de drukte in de bosgebieden.

Daarom is er ook een langere tijd om de routes te lopen en gaan zeker de langere afstanden dieper het bos in. Met een route van 7,5 km hopen zij ook ouders tegemoet te komen die met kinderen lopen waar 5 km te kort maar 10 km net te veel voor is. Ouders met wat oudere kinderen of de hogere klassen van de basisschool kunnen nu ook kiezen voor een route van 12,5 of zelfs 15 km.

Deze laatste afstand was in het verleden bij groep 8 van de Koningin Emmaschool favoriet. Scholen zouden de routes ook bijvoorbeeld kunnen lopen als vervanging van de gymles of studiedag omdat men niet gebonden zit aan vier avonden.

Alle routes hebben als centraal start en eindpunt het Ericaplein ter hoogte van De Oase. De routes zijn beschreven en zijn niet bepijld. Ook zijn er geen verkeers-regelaars of EHBO’ ers actief. De te lopen route is straks (inclusief de officiële avondvierdaagsemedaille) verkrijgbaar voor € 5,– , zonder medaille zal dit goedkoper worden.

Informatie over de aanmelding volgt nog. De routes worden ter goedkeuring aan de terreinbeheerders en de gemeente voorgelegd.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden