Ingezonden: De inwoners willen geen grootschalige opwek

Havikerwaard
Havikerwaard
Foto: rheden.nieuws.nl

INGEZONDEN – Als we 10x de tip hoogte hanteren als afstandsnorm tot bewoning dan is de helft van de regio uitgesloten!

Vorige week was de voorbereidende vergadering van de gemeenteraad met als onderwerpen Vaststelling beleidskader Energie & Landschap (E&L) en Beleidskader Samen energie opwekken (SEO). Voorbereidend voor Judgement day dus. Ik kan u melden een zeer verhelderende vergadering.

Wethouder Klomberg heeft ter ondersteuning een aantal medewerkers van de RES en van de gemeente Rheden meegenomen. De raadsleden mochten per fractie twee vragen stellen. Die hadden goed naar de inwoners die ingesproken hebben geluisterd en waren zelf ook zeer kritisch over de voorgenomen plannen.

De naar mijn mening lastigste vragen voor de wethouder waren: – waarom nu beslissen en niet over twee jaar? – wat heeft u met de inbreng van de inwoners gedaan? – wat gaat u doen met de gezondheid in relatie van de afstand van de turbines tot bewoning?

Helaas is het antwoord bitter weinig. De wethouder wil door en met mandaat en geen uitstel (26min. in de vergadering). Hij stelt een burgerforum in. Ten aanzien van de afstanden houden we ons aan de wettelijke normen. Diverse raadsleden voelden op hun klompen aan dat als ze nu ja zeggen tegen het voorgestelde kader dat de grootschalige plannen gewoon door gaan. Het gaat, zoals opgemerkt werd, vastigheid geven en het burgerforum heeft niets meer in te brengen.

De RES medewerker (30min. ) wil dit ontzenuwen maar zegt eigenlijk precies waar we bang voor zijn. Inwoners kunnen meepraten. Echter alleen detail uitwerkingen kunnen nog!!! Zoals mevrouw Rook het verwoorde(52min): Twee jaar meepraten, grootschalige opwek gaat gewoon door, gezondheidszorgen niets mee gedaan. Inwoners zitten met een lege doos. De wethouder echter wilde de indruk wekken dat er niets vast ligt. We weten beter.

De meeste raadsleden geven aan dat het volledig onduidelijk is waar ze ja tegen zeggen. Dat dus na 1.5 jaar plannen maken! Zelfs de voorzitter riep uiteindelijk (op 1u 2min.) uit: verwarring alom over de kaders. Maar wel beslissen….. Wat kan er wel, wat kan er nog aangepast worden, wat sluiten we uit (De Havikerwaard?) en kunnen we nog terug? Geen duidelijke antwoorden van de wethouder.

Op (55min) nog even de uitleg dat er voor een betere balans zon/wind vanuit de RES de nadruk op windzoekgebieden is. Spankeren moet dat blijkbaar oplossen voor onze RES regio. Terwijl het oorspronkelijk geen zoekgebied was! De wethouder geeft aan dat hij het kader nodig heeft om de kleinschalige projecten door te laten gaan (1u 16min.) Maar gebruikt dit dan om grootschalig er door te drukken.(Zie ook 2u 3min)

Ook kwam er een vraag over het rendement. De medewerker legt uit dat er altijd risico is en zeker in het Oosten van het land de winstmarge kleiner of soms nul is. Om rendement te hebben is beleggen in een windfonds een (betere) optie. Waarvan akte.

Op (1u 38u) nog even een dreigement door de RES medewerker dat de projectontwikkelaar zeer sterk staat. Dat werd later wel wat genuanceerd. Maar toch! Het dreigement werd door de Raad niet gewaardeerd.

Op (1u en 34 min.) de klapper van de avond. Hoge verwachtingen aan de RES medewerker. Hij meldt dat de onderzoeken naar geluid niet eenduidig zijn en men daarom kiest voor gewoon doorgaan. Je zou verwachten we nemen geen risico met de gezondheid van de inwoners tot bewezen is dat het niet schadelijk is. Zie ook het voorstel om uit te gaan van 10x de tiphoogte tenzij anders aangetoond. Hij meldt echter lachend dat als we vastleggen dat we 10x de tip hoogte hanteren als afstandsnorm tot bewoning, de helft van de regio uitgesloten is.

Zie hier, juist daarom hebben we die belachelijke normen. Nederland is te klein en het buitengebied in Spankeren al helemaal voor grootschalige windturbines. Voor hem is het werk voor ons een regelrechte ramp. Een schande.

Op (1u 54min)de vraag waar met welke boodschap gaat u richting de RES/Provincie betreffende Spankeren en Velp. Volgens de wethouder is het antwoord simpel is: Spankeren is als verkenningsgebied opgenomen in de RES. Het 1e leugentje voor eigen bestwil. De wethouder heeft die zelf toegevoegd als zoekgebied om te kunnen clusteren met Brummen en daardoor de kosten voor de project ontwikkelaar laag te houden. Ook kan men dan op het tussen station in Eerbeek aansluiten. Uitsluiting Havikerwaard is dus bedoeld om de Turbines naar Spankeren te krijgen.

Helaas ligt het gebied, naast de andere bezwaren, te dicht bij het beschermde dorpsgezicht Laag Soeren en Rijksmonument de Bockhorst. (1000m /1800m). Hier gaat men ook aan voorbij. De wethouder geeft aan dat we de gestelde doelen niet halen (2u 2min.) en moeten die herzien. Waarom dan de gezondheid van de inwoners in de waagschaal als we uiteindelijk ook landelijk naar andere oplossingen moeten?

Advies aan de raadsleden: Laat u niet misleiden. De wethouder wil hoe dan ook grootschalig door. Hij zegt dat als de kaders niet goedgekeurd worden hij zelf e.a. gaat invullen. Dat moeten we ten alle tijden vermijden. Ook zou hij niet met kleinschalige opwek door kunnen. Helaas heeft het inwonersforum alleen op detail niveau invloed. De doelstellingen worden niet gehaald.

Op (3u 20min) komt eindelijk antwoord van Mevrouw Hoorn op de vraag of de andere gebieden uitgesloten zijn als de kaders vastgesteld zijn. Ja dus. Er is altijd aangegeven dat de Havikerwaard geen optie was omdat het een ganzen rustgebied is. Dat blijkt nu onjuist (3u 21min). Een 2e leugentje voor eigen bestwil. Het feit is dat men daar niet kan clusteren en het dus daar helemaal onrendabel is. Echter inwoners geven aan dat ze de Havikerwaard best zien zitten als locatie voor wind. Zie de enquête, in tegenstelling wat mevr. Hoorn aangaf. 3e leugentje voor bestwil. Als er geen kaders zijn dan zou er ook gevaar zijn dat er dan plannen ‘ongewenst’ door kunnen gaan.

Er zijn initiatiefnemers die zich voor Spankeren gemeld hebben en daarom is alle focus van dag één door de gemeente daarop. Mevrouw Hoorn ontkende glashard dat er initiatieven zijn. Een 4e leugentje voor eigen bestwil, gecorrigeerd door de wethouder. Pure Energie en Rijn en IJssel hebben de contracten onder geheimhouding al bij de landeigenaren liggen.

De inwoners willen geen grootschalige opwek. Als er inwoners uit Dieren NO en Spankeren in het burgerforum zitten, over twee jaar ook niet. Als we ons echt aan de Europese wetgeving zou houden kan er niet één windmolen in Nederland. Daarom zijn de afstands/geluidsnormen in Nederland te beperkt en worden inwoners ziek.

Beste raadsleden keur daarom alleen een aangepast beleidskader goed waar grootschalige energie opwek uitgesloten is. Graag een vermelding van zonnevelden kleiner dan 2 hectare en windmolens tot max. 25m. Noem ook afstandsnormen! Project ontwikkelaars gebruiken straks makkelijk te manipuleren geluidsnormen. Hoe gaat u die controleren?

De Gemeente staat bij een beleidskader dan ook sterker tegen een kwaadwillende project ontwikkelaar. Dus m.a.w. impliciete besluitvorming en niet zoals op (3u 31min.): We hebben zoekgebieden, dat geen kader is maar wel als kader gezien kan worden maar wel een besluit is. De wethouder heeft dat, d.m.v. een lijstje, toegezegd op 3u 32min) en voorkomt daardoor een amendement. Neemt u vooral een schadevergoeding mee voor de inwoners die met de directe gevolgen van de plannen te maken krijgen. Meeprofiteren: dat fabeltje gelooft niemand meer.

Dan polderen we volgens landelijk voorbeeld. De wethouder kan door. Lokale initiatieven worden gestimuleerd. Vergeet de waterkracht en A348 niet. Er kunnen kleine molens bij de boeren in de Havikerwaard en blijft de subsidie in ‘de regio’. De mooie groene gemeente Rheden, en het buitengebied van Spankeren blijven bovengemiddeld mooi. Echter de grootste winst is: de inwoners blijven gezond.

Ingezonden door: T.G.N. de Molen

Meer ingezonden brieven van T.G.N de Molen zijn HIER te lezen

Deze vergadering terug kijken en luisteren kan HIER

 

 

 

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen