INGEZONDEN: Windturbines in de Velperwaarden lijken gepasseerd station

Foto: rheden.nieuws.nl

INGEZONDEN VELP – In de voorbereidende raadsvergadering van 25 mei over het Beleidskader Energie & Landschap waren er veel  vragen over  de noodzaak om windturbines in de gemeente Rheden te plaatsen. Duidelijk is dat er grote gezondheidsschade zal worden toegebracht aan een aanzienlijk deel van de inwoners.

Daarnaast wordt de natuur en het landschap  in de uiterwaarden, een Natura 2000 gebied met Europese bescherming, ernstig aangetast. Uit de communicatie van het gemeentebestuur met de inwoners, uit de onderzoeken en de petities (die in grote getale zijn ondertekend!) laten de inwoners duidelijk blijken deze grote offers bij het plaatsen van de windturbines niet te willen brengen.

Essentieel voor de finale beslissing van de gemeenteraad op dinsdag 8 juni is de vraag of het belang van opwek van  windenergie beslist moet plaatsvinden in de Velperwaarden ten koste van zulke grote offers.  Drijfveer om zulke grote offers te brengen zou alleen te maken kunnen hebben met de trots om energieneutraliteit binnen de gemeente te bereiken. Dit is inmiddels een kortzichtig benadering gebleken.

Duidelijk is dat kleine gemeenten met weinig, of juist veel waardevol buitengebied niet in staat zijn windturbines te plaatsen. Als voorbeelden dichtbij zijn dat Westervoort en Rozendaal. Ook in de stad Arnhem zijn windturbines nauwelijks plaatsbaar zonder grote gezondheidsschade voor de inwoners. Voornoemde gemeenten trekken danook de conclusie dan géén  windturbines te plaatsen. Dat is allemaal keurig afgestemd in de RES, de regionale samenwerking voor de energietransitie.

Tot nu toe is de gemeente Rheden , ook in de RES, zeer volhardend vast blijven houden aan de plaatsing van grote windturbines in de Velperwaarden.  Belangrijk argument voor de wethouder om deze lijn te kunnen vasthouden was dat hij voorzag dat de Velperwaarden onderdeel zouden gaan uitmaken van de “industriële zone” om de A-12. Een samenwerking tussen Duiven, Westervoort, Arnhem en Rheden.

Hij heeft dat meerdere keren geopperd bij zijn communicatie met de inwoners en met de gemeenteraad.

De gemeenteraden van Duiven en Westervoort hebben recent al besloten over het aanbod RES en Duiven heeft een beleidskader vastgesteld. Duidelijk is dat zowel Duiven als Westervoort geen plannen hebben tot plaatsing van windturbines dicht bij de brug over de A-12 . Over een aansluiting met  een “industriële zone” aan de overkant van de IJssel met de gemeente Rheden wordt niet gerept en werd ook niet besloten. Onze conclusie is dat de gemeente Rheden hier wel erg alleen opereert. Een leugen(tje) om bestwil om de bouw van windturbines toch nog mogelijk te maken?

Hoe nu te beslissen door de gemeenteraad op 8 juni?

Naar onze mening zijn er voldoende argumenten om tbv het nastreven van energieneutraliteit eerst te kiezen voor isoleren, zonnepanelen op daken, zonnepanelen op bedrijfgebouwen en op onbebouwde kavels op bijvoorbeeld de Beemd. Deze inspanningen hebben  geen grote gevolgen voor de gezondheid van de inwoners en brengen ook nauwelijks schade toe aan natuur en landschap.

Wij verwachten van de leden van de gemeenteraad dat zij het nieuwe leiderschap omarmen door te luisteren naar de inwoners, en niet blindelings het voorstel van B&W of de strakke weinig empatische  ambtelijke hiërarchie van de RES te volgen.

De feiten liggen op tafel, de terechte zorgen om de gezondheid van de inwoners als zeer belangrijk argument.  Nu kiezen voor het afblazen van windturbines in de Velperwaarden  is voldoende onderbouwd. Nieuw onderzoek en de inwoners nog langer aan het lijntje houden moet worden vermeden. De zaak is duidelijk: durf te kiezen voor de inwoners.

Belangengroep Velp Zuid-Oost.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden