Ingezonden: De Rijksbouwmeester is zo maar een mening

Overhandiging-petitie-NEE-tegen-windmolens-Broekdijk-Spankeren
Foto:

INGEZONDEN – Op 8/6/21 was de vergadering, kort gezegd, om te beslissen over de plannen hoe we de energietransitie t.a.v. opwek in de gemeente Rheden gaan invullen. De voorzitter noemde dat uitgebreider en dat was op zich al een uitdaging om die te volgen.

De vergadering  terugkijken

Zowel de wethouder als de raadsleden geven meerdere keren aan dat e.a. extreem complex is. Dat gevoel hebben ik en andere inwoners van de gemeente ook. Ik ben er van overtuigt dat zowel wethouder Klomberg, als de Raad, als de inwoners zeer betrokken zijn om de uitdagingen het hoofd te bieden. Over de weg er naar toe verschillen de meningen zeer.

De wethouder wil een kader om door te kunnen, maar er zijn nog zo veel onduidelijkheden dat beslissen nu eigenlijk niet te doen is. Wat wil de Groene Metropool (27min in de vergadering)?. De beleidskaders zijn onduidelijk en zelfs de stukken kloppen niet (3. 53). Heeft het burgerforum nu wel of geen invloed. De wethouder geeft aan dat later allemaal in goed overleg te willen regelen. Ook even wachten kan niet. Dat is de omgekeerde volgorde. Eerst die afspraken maken is echt beter!

De raad wil geen vrijbrief geven aan de projectontwikkelaars. Ze voelen aan dat als ze een vinger geven die de hele arm pakken. De ontwikkelaars die hebben lak aan het milieu en al helemaal aan Spankeren/Rheden. Als die een gaatje zien, komen er windmolens van 240 meter tiphoogte. Die reis (de woorden van de wethouder) moeten we stoppen (3. 03).

Waarom een burgerforum opzetten als die toch geen invloed meer heeft? In het recent opgerichte platform Klimaataanpak Rheden (Zie bericht 4/7) zitten diverse groepen maar geen vertegenwoordiger uit Velp en Spankeren en nu net daar zijn Plannen. Hoe dan?

De wethouder vindt dat als we nu starten we het snelst aan de energietransitie eindstreep staan. Juist niet. Er komen snel betere oplossingen die niet zo ingrijpend zijn. Het is belangrijk om een helder kader te hebben en geen gespannen verhouding met de inwoners(32).
In de stukken staat kil: het landschap gaat veranderen en gaat sowieso een grote transformatie ondergaan. Dat klinkt niet als: we gaan een acceptabele oplossing vinden voor de betrokken inwoners.

Advies:
Omdat ik het met de wethouder eens ben dat alles zeer complex is. De projectontwikkelaars zijn sluw. Daarom is het wel verstandig om uw wensen expliciet te laten opnemen. Grootschalig niet! Nu Niet , dan niet en nooit niet. Dat is pas duidelijk.

Omdat e.a. zo verschrikkelijk complex is zou ik ten aanzien van kleinschalig de mening van de ultieme specialist de rijksbouwmeester ter harte nemen. De opmerking van Dhr. Roumen D66 dat dat zomaar een mening is, getuigt wel van enige zelfoverschatting.

Laten we die zelfoverschatting stoppen in het belang van de natuur, het gebied en vooral onze gezondheid. Veel sterkte vanavond.
We volgen u op de voet.

De vergadering wordt hervat op 9/6/21 en is te volgen op de website gemeente Rheden:

Ingezonden door: T.G.N. de Molen

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden