De laatste kans om de bewoners echt te betrekken bij de energietransitie

Foto: Creative Commons

GEMEENTE RHEDEN – Op 8 en 9 juni debatteerde de gemeenteraad van Rheden over het beleidskader Energie en landschap. Het belangrijkste thema hierin zijn kaders voor grootschalige energieopwek.

Burgerforum en uitstel

Tot verrassing van GroenLinks Rheden werden twee voorstellen gedaan aan de raad: ten eerste uitstel van de mogelijkheid om grootschalig energie op te wekken en ten tweede instelling van een burgerforum.  Het burgerforum is  een representatieve groep inwoners die de gemeente gaat adviseren over de energietransitie. “De energie transitie gaat veel te langzaam, om klimaatverandering nog enigszins binnen de perken te houden is urgent  actie nodig” aldus Tim Endeveld, Fractievoorzitter van GroenLinks Rheden. Hij vervolgt: “Dat wij nu  twee jaar lang  niets doen aan grootschalige opwek is heel vervelend, maar als de gemeente  deze twee jaar goed benut en echt naar de inwoners gaat luisteren is dit het  uitstel waard. Het is eigenlijk de laatste kans  om de inwoners echt te betrekken bij de energietransitie, want het vertrouwen tussen inwoners en gemeente is ernstig geschaad”

Zo snel mogelijk de negatieve effecten van klimaatverandering aanpakken

GroenLinks wil dat de negatieve effecten van klimaatverandering zo snel mogelijk worden aangepakt. De maatregelen hebben effecten op onze omgeving en onze samenleving. Daarom is het van belang dat de aanpak zoveel mogelijk gestuurd en gesteund wordt vanuit de inwoners. Via burgerfora worden inwoners echt betrokken, daarom is GroenLinks groot voorstander van deze vergaande vorm van invloed. Een burgerforum moet dan ook echt alle ruimte krijgen om mee te denken over  de enorme opgave waarvoor we staan. Het ‘wat’ staat niet ter discussie, het ‘hoe’ wel!

Burgerforum

Een burgerforum is een representatieve groep inwoners die door loting uit de samenleving wordt gekozen. Deze groep wordt gevraagd zich te buigen over een bepaald onderwerp. Volgens een commissie onder leiding van Alex Brenninkmeijer zijn burgerfora een goed instrument om de betrokkenheid van inwoners bij de energietransitie te vergroten. Het is wel belangrijk dat aan de voorkant de rol  van het forum duidelijk is, en dat moet (veel) meer zijn dan het bepalen van de kleur van de windmolen. Daarnaast zijn  een goede organisatie, voldoende tijd en professionele ondersteuning  succesfactoren. Eerdere ervaringen laten zien dat de inwoners al discussierend dichter tot elkaar kunnen komen en daardoor met een genuanceerd en gewogen voorstel komen.

Zorgen

Over de invulling van het burgerforum heeft GroenLinks nog wel wat zorgen. De wethouder komt pas in oktober met een plan hoe het forum in te vullen. “Het is erg vreemd dat de raad al wel kaders heeft vastgesteld terwijl niet duidelijk is of het deze ter discussie mag stellen” aldus Endeveld.  “Daarnaast is nog niet duidelijk welke status het voorstel van het burgerforum krijgt. Het succes van een burgerforum staat of valt met het vertrouwen van de deelnemers dat hun advies serieus wordt genomen.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden