Snelweg A348 vanaf afrit Velp t/m Dieren weken lang dicht!

Foto: Provincie Gelderland

In 2021 voert provincie Gelderland groot onderhoud uit aan de A348 tussen de Beemd (afrit 1) en de aansluiting met de N317/N348 (bij Ellecom). De provincie vervangt het asfalt en neemt maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarbij wordt getracht zo veel mogelijk materialen te hergebruiken om zo de CO2-uitstoot te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 18 juli en 22 oktober 2021.

Werkzaamheden fase 1

Er wordt begonnen op zondag 18 juli 2021 met de A348 tussen Velp (afrit 1) en Dieren. De verwachting is dat deze werkzaamheden afgerond zijn op 14 augustus 2021. Tijdens de werkzaamheden is de A348 afgesloten voor verkeer tussen Velp (afrit 1) en Dieren. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de A12, N338 en N317. Verkeer van Dieren naar Arnhem kan wel gebruik blijven maken van de A348.

A348 - 2 - Provincie Gelderland

Weekendafsluiting fase 1

Tussen 14 augustus en 16 augustus 2021 is er een zogenaamd ombouwweekend. Dan wordt er een deel van de vangrail weggehaald om verkeer in 2 richtingen mogelijk te maken. Tussen zaterdag 14 augustus 07.00 uur en maandag 16 augustus 06.00 uur zit de A348 dicht tussen Velp (afrit 1) en Dieren.

A348 - 3 - Provincie Gelderland

Werkzaamheden fase 2

Fase 2 start op 16 augustus 2021 en deze verwachten ze af te ronden op 12 september 2021 om 23.59 uur. Tussen 16 augustus 06.00 uur en 10 september 2021 22.00 uur kan verkeer in beide richtingen gebruik maken van de A348. Voor elke richting is 1 rijbaan beschikbaar. Verkeer vanaf de richting Dieren kan geen gebruik maken van de op- afritten, alleen oprit Velp (oprit 1) richting Arnhem is open. Verkeer van knooppunt Velperbroek richting Dieren kan gebruik maken van alle afritten en oprit 3 bij de Steeg. De overige opritten zijn gesloten.

A348 - 4 - Provincie Gelderland

Weekendafsluiting fase 2

Tussen vrijdag 10 september 22.00 uur en zondag 12 september 2021 23.59 uur is de A348 afgesloten voor verkeer in beide richtingen. De verkeersmaatregelen zijn dan gelijk aan het weekend van 14 tot en met 16 augustus 2021. In dit weekend voeren we de laatste werkzaamheden aan het asfalt uit en wordt de belijning aangebracht. Ook worden de vangrails teruggeplaatst die voor fase 2 weggehaald zijn.

A348 - 5 - Provincie Gelderland

Industrieterrein de Beemd

Industrieterrein de Beemd blijft tijdens de werkzaamheden altijd bereikbaar. Bestemmingsverkeer kan via knooppunt Velperbroek naar de afrit voor de Beemd rijden. Verkeer vanaf de Beemd vervolgt zijn weg via de A348 en rijdt via afrit 1 (Velp) en de A348 terug naar knooppunt Velperbroek. Vervolgens kan de omleidingsroute via de A12, N338 en N317 gebruikt worden.

Vervangen vangrail

Tussen 12 september en 22 oktober 2021 wordt de vangrail vervangen van de A348. Tijdens deze werkzaamheden is er over een lengte van steeds 1 kilometer is 1 rijstrook afgesloten. De afsluiting verplaatst zich aan de hand van de plaats waar we de vangrail vervangen. Verkeer heeft hier beperkt hinder van.

 

Samen met de aannemer oplossingen bedenken

Het groot onderhoud is aanbesteed in een nieuwe vorm. In deze vorm stelde de provincie de ambities (doelen) vast op het gebied van:

 • energie;
 • materialen;
 • bodem, water, ruimtegebruik en ecologie;
 • welzijn, sociale relevantie, vestigingsklimaat, ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid.

Aan de hand van deze ambities selecteerden we aannemer Boskalis. Samen met Boskalis werkt de provincie de ambities uit tot maatregelen. Deze werkwijze draagt bij aan het hergebruik van grondstoffen en het verminderen van de CO2-uitstoot.

Maatregelen

Het groot onderhoud bestaat uit de volgende maatregelen:

 • vervangen asfalt en vangrails A348;
 • vervangen voegovergangen Middachterbrug;
 • praktijkproef breed.

Asfalt

Er wordt zo CO2 neutraal mogelijk gewerkt. Bijvoorbeeld 98% van het asfalt van de A348 wordt opnieuw gebruikt. Dit wordt gedaan via een nieuwe elektrische asfaltcentrale, de Helice. Deze centrale staat op het terrein van K3 Delta (Havikerwaard), in de buurt van de A348. Zo hoeven de vrachtwagens minder ver te rijden. De Helice produceert nieuw asfalt uit gerecycled asfalt met 90% minder CO2 uitstoot dan een reguliere asfaltcentrale. Bovendien heeft de asfaltcentrale ongeveer 41% minder energie nodig dan reguliere gasgestookte centrales.

Voegovergangen Middachterbrug

In het dorp de Steeg ervaren bewoners geluidsoverlast van de voegen van de Middachterbrug. Rijkswaterstaat is eigenaar van de brug en verantwoordelijk voor het onderhoud. De provincie heeft met Rijkswaterstaat afgesproken gelijktijdig met het onderhoud aan de A348 ook onderhoud aan de brug uit te voeren. Naast het vervangen van het asfalt op de brug worden ook de voegovergangen vervangen. Er worden daarbij stillere voegovergangen aangebracht, zo vermindert de geluidsoverlast van de brug.

Breedbandnetwerk

In de berm van de A348 wordt een glasvezelnetwerk aangelegd. De provincie onderzoekt in de praktijk welke toegevoegde waarde een dergelijk netwerk heeft op het beheer en onderhoud van de weg. Zo gaan ze bijvoorbeeld gebruik maken van een systeem om onderhoud te voorspellen, sensoren die verkeersdrukte meten en slimme camera’s die naast verkeer ook flora en fauna in beeld kunnen brengen.

Biobased proeftuin

Het laatste onderdeel van het groot onderhoud is een praktijktest ter hoogte van de parkeerplaats Valewaard met biobased materialen. Vaak zijn dit restmaterialen uit verschillende productieprocessen. De restproducten krijgen meer waarde door ze te gebruiken voor bijvoorbeeld hectometerpaaltjes, bankjes en vuilnisbakken. Door de restproducten te gebruiken verminderen we CO2 uitstoot en het zorgt voor meer circulariteit.

Geluidsscherm Velp

Ter hoogte van Velp staat een geluidsscherm tussen het dorp en de weg. Inwoners van Velp geven aan dat het geluidsscherm onvoldoende werkt. Er wordt onderzocht hoe deze situatie verbetert kan worden, het geluidsscherm wordt in het voorjaar van 2022 vervangen.

CO2 neutraal wegenonderhoud

De provincie brengt bij iedere weg kansen voor duurzaamheid in beeld, zoals klimaatdoelen. Met de nieuwe vorm van aanbesteden wil de provincie ervaring opdoen om het groot onderhoud van de A348 te combineren met zoveel mogelijk CO2-reductie. Deze weg is gekozen vanwege de hoeveelheid te vervangen asfalt, de verschillende onderdelen (zoals bruggen en geleiderails) en de uitstraling van deze weg op het provinciale wegennet.

Een CO2-neutrale weg vraagt veel innovaties en nieuwe technieken. Door het toepassen van deze nieuwe manier van aanbesteden biedt de provincie nieuwe oplossingen en maatregelen een kans. Daarmee willen de provincie bijdragen aan duurzaam onderhoud van wegen.

Duurzaamheidschallenge

Aan de hand van een duurzaamheidschallenge onderzocht de provincie welke bruikbare innovatieve duurzame ideeën en producten nog meer toepasbaar zijn. Studenten van de HAN hebben deelgenomen aan deze challenge met het zogenaamde ‘waterwandje’. Dit is een biobased geluidsscherm met waterberging. Dit geluidsscherm wordt in 2022 geplaatst in de biobased proeftuin bij Valewaard. Zo kan er ervaring opgedaan worden met de werking ervan.

Planning

 • 18 juli tot en met 22 oktober 2022: uitvoer groot onderhoud;
 • 18 juli tot en met 14 augustus 2021: A348 afgesloten voor verkeer richting Dieren;
 • 14 tot en met 16 augustus 2021: A348 afgesloten in beide richtingen tussen Velp (afrit 1) en Dieren;
 • 16 augustus tot en met 12 september 2021: A348 beperkt open. Verkeer vanaf de richting Dieren kan geen gebruik maken van de op- afritten, oprit Velp (oprit 1) richting Arnhem is open. Verkeer van knooppunt Velperbroek richting Dieren kan gebruik maken van alle afritten en oprit 3 bij Rheden;
 • 10 tot en met 12 september 2021: A348 afgesloten in beide richtingen tussen Velp (afrit 1) en Dieren;
 • 13 september tot en met 22 oktober 2021: A348 beperkt open voor verkeer, tijdelijke afzetting van 1 kilometer over 1 rijstrook;
 • voorjaar 2022: vervangen geluidsscherm Velp.

Contact

Heeft u vragen? Die kunt u stellen via het vragenformulier of neem telefonisch contact op met de provincie via 026 359 99 99.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden