Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Bosweg 27, 6881 KJ Velp: veranderen en vergroten van een dakkapel op het voordakvlak (9-7-2021/796027).
– Kastanjelaan 5, 6883 HX Velp: verbouwen van een gemeentelijk monument (7-7-2021/795760).
– Groenestraat 70, 6991 GH Rheden: aanbrengen van gevelbekleding aan een supermarkt (6-7-2021/795756).
– Burgemeester de Bruinstraat 86, 6953 AH Dieren: vervangen van garagedeuren door een kozijn (3-6-2021/791326).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikkingen omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe zijn ontwerpbeschikkingen opgesteld.

– Beekhuizenseweg 8, 6881 AJ Velp: aanbouwen van een serre, bouwen van een schuur en aanleggen van een zwembad (zaaknr. 784232).
– Beekhuizenseweg 38, 6881 AK Velp: verbouwen van een woning (zaaknr. 779907).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvragen, de ontwerpbeschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 juli 2021 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te De Steeg. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Eenieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 27

– Beekhuizenseweg te Velp: plaatsen van een informatiepaneel op Landgoed Beekhuizen (zaaknr. 789416).
– Gruttostraat 10, 6883 CN Velp: verbouwen van een schoolgebouw (zaaknr. 790340).
– Hogestraat 36, 6953 AV Dieren: plaatsen van een overkapping in de tuin (zaaknr. 792132).

Week 28

– Burgemeester De Bruinstraat 86, 6953 AH Dieren: vervangen van garagedeuren door een kozijn (zaaknr. 791326).
– Dorpsweg 26, 6956 AP Spankeren: kappen van een berk, met oplegging van een herplantplicht (zaaknr. 794134).
– Kerkweg 19, 6956 CG Spankeren: plaatsen van een dakkapel op de woning (zaaknr. 792330).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in De Steeg, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 181,00 voor natuurlijke personen en € 360,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-789701 ESH Media.
Activiteit: Aankondigingsborden Trotsmarkten Kasteel Rosendeal.
Datum: 2 augustus tot en met 9 augustus 2021.
13 september tot en met 20 september 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-796759 HandicapNL.
Activiteit: Collecte.
Datum: 26 september tot en met 2 oktober 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-796781 Alzheimer Nederland.
Activiteit: Collecte.
Datum: 7 november tot en met 13 november 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-796803 Leger des Heils.
Activiteit: Collecte.
Datum: 28 november tot en met 4 december 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-766891 Nierstichting.
Activiteit: Collecte.
Datum: 19 september tot en met 25 september.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-781250 Dierenbescherming.
Activiteit: Collecte.
Datum: 3 oktober tot en met 9 oktober 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-789965 Ministerie van Defensie.
Activiteit: Annulering militaire oefeningen.
Datum: 22 en 23 juli en 2 en 3 september 2021.
Plaats: Gemeente Rheden, Laag-Soeren ‘Apeldoornseweg’.

Vergunning: RHD-794749 Natuurmonumenten.
Activiteit: Landgoedkamp Vobula.
Datum: 22 juli t/m 16 augustus 2021.
Plaats: Rheden, Heuvenseweg 6a.

Vergunning: RHD-794200 Ned. Tafelronde Rheden.
Activiteit: Autopuzzelrit.
Datum: 18 september 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-790115 Stichting Classic Rally Promotions.
Activiteit: Rit klassieke auto’s.
Datum: 30 oktober 2021.
Plaats: Doorkomst Spankeren, Dieren en Ellecom.
Website www.scrp.nl

Vergunning: RHD-791167 Sterrenberg V.O.F.
Activiteit: Kermis Rheden.
Datum: 30 juli t/m 1 augustus 2021.
Plaats: Rheden, Mr. B. van Leeuwenplein.

Vergunning: RHD-796955.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 23 juli 2021 van 17.00 tot 24.00 uur.
Plaats: Dieren, veld tussen Prins Bernhardlaan en Prinses Beatrixlaan.

Vergunning: RHD-796980.
Activiteit: Kinderfeestje.
Datum: 24 juli 2021 van 14.00 uur – tot 19.00 uur.
Plaats: Velp, grasveld t.h.v. Jan Steenlaan 9.

Vergunning: RHD-796985 Cultuurbedrijf RIQQ.
Activiteit: Aankondigingsborden Familievoorstellingen Pinkenberg.
Datum: 8 juli t/m 15 september 2021.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-797000.
Activiteit: Buurtfeest met foodtruck.
Datum: 23 juli 2021 van 12.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Velp, Dr. Van der Feltzlaan, speeltuin ’t Akkertje.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Kanaalweg 21c te Dieren: het starten van een bedrijf in productie en verkoop in-ear monitors (zaaknr. 790984/kenmerk ODRA21MA2046).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden