Routekaart Circulaire Economie gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

GEMEENTE RHEDEN – De gemeenteraad heeft ingestemd met de Routekaart Circulaire Economie. In deze routekaart staat hoe de gemeente invulling wil geven aan circulaire economie.

Circulaire economie is een vraagstuk waar de hele samenleving in de komende jaren mee te maken krijgt.

Wethouder Klomberg: ”Circulaire economie zit nog in een pril stadium. Wel zijn er in onze gemeente al verschillende activiteiten ondernomen op dit gebied zoals bij het zwembad Biljoen, de promotie van wasbare luiers en het gemeentehuis. In ons nieuwe gemeentehuis komt een mooi voorbeeld van circulariteit door het hergebruik van een deel van het interieur van de oude raadzaal in het nieuwe gebouw. Maar er moet nog veel meer gebeuren. Gewoontes moeten echt veranderen. Het is belangrijk om nu doelgerichte stappen te zetten om onze maatschappij circulair te maken. Daarom hebben we deze Routekaart opgesteld”.

Circulaire economie

De vraag naar grondstoffen neemt in de hele wereld sterk toe. Door de groeiende wereldbevolking en de toenemende welvaart dreigen grondstoffen op te raken. Om iedereen blijvend van voedsel en goederen te kunnen voorzien is een echte verandering nodig. Bij circulaire economie gaan (natuurlijke) grondstoffen niet verloren maar worden ze zoveel mogelijk hergebruikt zodat er bijna geen afval is. Ook is er sprake van meer lokale productie zoals natuurinclusieve landbouw met lokale verkoop.

In 2050 moet de Nederlandse economie 100% circulair zijn. In 2030 moet Nederland al 50% minder primaire grondstoffen gebruiken. Alle gemeenten, waaronder ook Rheden, spelen hierin een belangrijke rol. En natuurlijk ook de Groene Metropoolregio want circulaire economie stopt niet bij de gemeentegrenzen. In de Routekaart van Rheden staan lokale doelstellingen per circulaire opgave genoemd, zoals 50% minder gebruik van primaire grondstoffen bij openbare werken en 50% minder restafval in 2025. Het gaat bij circulaire economie nu nog vooral om bewustwording, kennisontwikkeling en innovatief circulair ondernemerschap. Het bedrijfsleven is een belangrijke speler in het geheel. Daarom wil de gemeente ook nadrukkelijk ondernemers hierbij betrekken.

Belangrijkste thema’s in de Routekaart van Rheden:
* Eigen organisatie; de gemeente geeft het goede voorbeeld zoals bij het nieuwe gemeentehuis
* Beheer buitenruimte; circulair ontwerpen is onderdeel bij aanbestedingen
* Samenleving; aanmoedigen van circulair ondernemerschap en ruimte voor circulaire start-ups

Bron: Gemeente Rheden

 Meer informatie:
Routekaart Circulaire Economie – Beleidskader Rheden – iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen