Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– IJsselsingel 92, 6991 ZT Rheden: veranderen van de voorgevel van de woning (26-04-2022/828731)
– Noorderstraat 87, 6953 CD Dieren: plaatsen van een dakraam op het voordakvlak (02-05-2022/829311).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvragen omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

– Larensteinselaan 26b en 26d, 6882 CT Velp: verlengen tijdelijke omgevingsvergunning van 2 augustus 2018 voor het tijdelijk plaatsen van extra fietsenstallingruimte, extra parkeerplaatsen en opslagruimte (zeecontainers)(zaaknr. 821531).
– Kerkstraat 33, 6953 BL Dieren: vervangen van bestaande kozijnen voorgevel begane grond (zaaknr. 824031).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze besluiten geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Larensteinselaan 26b en 26d, 6882 CT Velp: verlengen tijdelijke omgevingsvergunning van 2 augustus 2018 voor het tijdelijk plaatsen van extra fietsenstallingruimte, extra parkeerplaatsen en opslagruimte (zeecontainers)(zaaknr. 821531).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 mei 2022 twee weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 17

– Rozendaalselaan 6, 6881 LC Velp: plaatsen van monumentenglas met zwarte spouw met roedeverdeling in de ramen voorgevel (zaaknr. 826735)

Week 18

– Diverse locaties in het dorp Velp: aanleggen van glasvezel (zaaknr. 827028).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-829071 Cairn Adventures Sport.
Activiteit: Veluwezoomtrail 2022.
Datum: 9-10 juli 2022.
Plaats: Start en finish Veluwse Poort, Admiraal Helfrichlaan 89 in Dieren.
Website: www.cairnadventures.nl

Vergunning: RHD-829284 Stichting Vrienden van de Oranjerie Dieren.
Activiteit: Concerten in het Carolinapark.
Datum: iedere 2e zondag van de maand in 2022.
Plaats: Dieren, Carolinapark, Hogestraat 9a.
Website: www.oranjerie-dieren.nl

Vergunning: RHD829450 Supporters Vereniging Wilhelmina Spankeren.
Activiteit: Wilspa rommelmarkt.
Datum: 27 augustus 2022.
Plaats: Spankeren.
Website: www.wilspa.nl

Vergunning: RHD-824817 Avondwandel 4daagse Velp/Rozendaal.
Activiteit: Avondvierdaagse.
Datum: 21-26 juni 2022.
Plaats: Velp, start en finish Pinkenbergseweg 5f, Aeres.
Website: www.4daagsevelp.nl

Vergunning: RHD-821864 ESH Media.
Activiteit: Plaatsen aankondigingsborden Trotsmarkt Rosendael.
Datum: 9 mei 2022 t/m 16 mei 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-828456 Stichting A4D Rheden.
Activiteit: Avondwandelvierdaagse.
Datum: 16 t/m 19 mei.
Plaats: Rheden.
Website: www.avondvierdaagserheden.nl

Vergunning: RHD-829457 Kerk protestantse gemeente Velp.
Activiteit: Concert Velper Bach ensemble.
Datum: 13 mei 2022 van 18.30 uur -22.00 uur .
Plaats: Velp, Kerkstraat.

Vergunning: RHD-824478 Porsche 356 club Nederland.
Activiteit: Toertocht met doorkomst gemeente Rheden.
Datum: 28 mei 2022 tussen 10.00 uur -16.00 uur.
Plaats: Velp, Rheden, De Steeg en Ellecom.
Website: www.porsche356clubnederland.nl

Vergunning: RHD-826548 Velomanagement BV.
Activiteit: Doorkomst wielertoertocht Gran Fondo Rosa.
Datum: 22 mei 2022 tussen 12.00 uur -16.00 uur.
Plaats: gemeente Rheden en nationaal park Veluwezoom.
Website: www.1Kride.com of www.nltourrides.nl

Vergunning: RHD-829549 Opiniepijlers.
Activiteit: Eenmalige standplaatsen.
Datum: 12 en 14 mei 2022.
Plaats: 12 mei: Velp weekmarkt van 08.00 tot 12.00 uur;
12 mei: Velp Overtuin van 12.00 tot 14.00 uur;
14 mei: Rheden weekmarkt van 09.00 tot 14.00 uur.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid:
(026) 49 76 911 of [email protected]

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen