Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Rozendaalselaan 20, 6881 LC Velp: aanpassen kozijn en deur in voorgevel en vervangen van de vloer van een winkelpand (30-5-2022/832371).
– Waardweg 25, 6991 VA Rheden: doorbreken van een dragende binnenmuur en het vervangen van een kozijn in de buitengevel (24-5-2022/831764).
– Oversteeg en Godard van Reedelaan te De Steeg: bouwen van 8 woningen op landgoed Middachten (25-5-2022/832407).
– De Marke 7, 6951 KM Dieren: bouwen van een loods (24-5-2022/831805).
– Harderwijkerweg 146, 6952 AM Dieren: vervangen en verhogen van het dak van een garage (5-6-2022/833052).
– Hoflaan 18, 6953 AM Dieren: plaatsen van zonnepanelen (30-5-2022/832230).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 22

– Overhagenseweg 17b, 6883 GR Velp: verbouwen en uitbreiden van de woning op de eerste verdieping (zaaknr. 817049).
– Holtrichterstraat 8, 6991 CD Rheden: plaatsen van een erker aan de voorzijde van de woning (zaaknr. 830845).
– Badhuislaan 27, 6957 DB Laag-Soeren: plaatsen van Klassiek Dubbelglas in ramen en bovenlichten (zaaknr. 824370).

Week 23

– Havelaarstraat 3, 6881 WG Velp: vervangen van schuifdeur door openslaande deuren in de voorgevel (zaaknr. 823794).
– Zutphensestraatweg 4, 6953 CK Dieren: aanpassen en vergroten van de woning (zaaknr. 829723).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Melding: RHD-832553.
Activiteit: Doorkomst wandeltocht Liemers Posbankloop.
Datum: 25 juni 2022 van 07.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.liemersposbankloop.nl

Vergunning: RHD-833031 Oudervereniging Obs Koningin Emma.
Activiteit: Zomerfeest voor leerlingen, leerkrachten en ouders (besloten).
Datum: 15 juli 2022 van 10.00 uur tot 21.00 uur.
Plaats: Dieren, Carolinapark.
Website: www.koninginemmaschooldieren.nl

Vergunning: RHD-833091 Vereniging C.K.C. Rheko.
Activiteit: 60-jarig jubileumfeest voor leden en oud leden.
Datum: 1-2 juli 2022.
Plaats: IJsselsingel 19, 6991 ZP in Rheden, clubgebouw ‘De Korf’.
Website: www.rheko.nl

Vergunning: RHD-832686.
Activiteit: Straatfeest.
Datum: 19 juni 2022 van 12.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Rheden, Arnhemseweg tussen Mauritiusstraat en Haverweg.

Vergunning: RHD-833195 Ambassade van Vrede afdeling Dieren/Ellecom.
Activiteit: Stiltetocht voor slachtoffers Oekraïne.
Datum: 19 juni en 17 juli 2022 van 14.00 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, Stationsplein

Vergunning: RHD-832561 Vereniging Madierodam.
Activiteit: Kindervakantie activiteiten.
Datum: 29 augustus 2022 tot en met 2 september 2022.
Plaats: Dieren, sportveld Dierensche Boys, Admiraal Helfrichlaan 95.
Website: www.madierdam.net

Vergunning: RHD-826549 Velomanagement BV.
Activiteit: Doorkomst Gran Fondo Veluwe wielertoertocht.
Datum: 19 juni 2022 tussen 12.00 uur – 15.00 uur.
Plaats: Velp, Rheden, (ook Nationaal Park Veluwezoom) en Laag-Soeren.
Website: www.1Kride.com www.nltourrides.nl

Vergunning: RHD-826550 Velomanagement BV.
Activiteit: Doorkomst 1KRide wielertoertocht.
Datum: 3 juli 2022 tussen 10.00 uur – 13.00 uur.
Plaats: Velp, Rheden, (ook Nationaal Park Veluwezoom) en De Steeg.
Website: www.1Kride.com

Vergunning: RHD-827198.
Activiteit: Buurtbarbecue.
Datum: 25 juni 2022 van 10.00 uur tot 23.30 uur.
Plaats: Dieren, Vogelplantsoen, grasveld t.h.v. nr. 50.

Vergunning: RHD-832682 Selimiye Moskee.
Activiteit: Open dagen.
Datum: 25 en 26 juni 2022, op beide dagen van 10.00 tot 18.00 uur.
Plaats: Dieren, Enkweg 30a, parkeerterrein.

Vergunning: RHD-831587.
Activiteit: Standplaats Oogstmarkt voor kleinschalige verkoop van eigen oogstproducten.
Datum: Iedere zaterdag van 25 juni 2022 tot 1 oktober 2022 van 10.00 uur tot 12.00 uur.
Plaats: De Steeg, Prinses Amaliaplein.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

VERKEERSBESLUIT

Burgemeester en wethouders van Rheden maken de volgende verkeersmaatregelen bekend:

Wijziging van de verkeerssituatie op de Badhuislaan en de kruising met de Harderwijkerweg in Laag-Soeren:
I Op de Badhuislaan maken wij rode fietsstroken en markering.
II Op de kruising met de Harderwijkerweg wijzigt de voorrangsregeling voor fietsers.
De fietsers op de Harderwijkerweg krijgen voorrang op het kruisende verkeer van de Badhuislaan.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-VKB-189 en het zaaknummer is 828326.

Elektrische oplaadpunten
Wij wijzen twee parkeervakken aan voor elektrisch opladen op de volgende locaties:
I Rheden, Klinker, nabij Groenestraat 15b. Deze locatie is aangevraagd door een wijkbewoner die niet op eigen terrein kan opladen.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-VKB-190 en het zaaknummer is 831755.
II Dieren, Admiraal Helfrichlaan 93, parkeerplaats nabij sportvelden.
Het kenmerk van dit besluit is RHD2022-VKB-191 en het zaaknummer is 831753.

U kunt de besluiten in zijn geheel op het kenmerk raadplegen op de website https://www.officielebekendmakingen.nl.
De bezwaartermijn gaat in op de dag na de datum dat het besluit op deze site worden gepubliceerd.

De besluiten zijn ook zes weken te raadplegen bij het gemeentelijk Servicecentrum in Velp, Overtuin 6, 6881 TT Velp en het gemeentelijk Servicecentrum in Dieren, Ericaplein 5a, 6951 CP Dieren.

De Steeg, 13 juni 2022

MOGELIJKHEDEN TOT BEZWAAR
U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met het besluit.
Dit recht heeft u volgens de Algemene wet bestuursrecht.

Wilt u bezwaar maken? Stuur dan binnen 6 weken een bezwaarschrift naar:
Het college van burgemeester en wethouders
Team Woon- en Leefomgeving
Postbus 9110
6994 ZJ DE STEEG

In uw bezwaarschrift moet minimaal staan:
• Uw naam en adres.
• De datum waarop u de brief geschreven hebt.
• Een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent en het zaaknummer van het besluit.
• Stuur ook een kopie van dat besluit mee.
• De redenen waarom u het niet eens bent met dit besluit.
• Het bezwaarschrift moet u ondertekenen.

Goed om te weten: als u bezwaar maakt, blijft het besluit gelden
Wilt u dit voorkomen? Dat kan alleen met een voorlopige voorziening bij zeer dringende spoedeisende redenen. U kunt een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechter.
Een voorlopige voorziening betekent dat u vraagt om een schorsing van het besluit totdat er een besluit is genomen op uw bezwaarschrift. Dit kan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD nodig. Wilt u liever een brief sturen? Dat kan ook. Stuur dan ook een kopie mee van besluit waarvoor u een voorlopige voorziening wilt.
Het adres is:

Rechtbank Gelderland
Team Bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM ARNHEM

Kosten (griffierecht)
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening bent u griffierecht verschuldigd.
Het griffierecht is € 50,00 voor mensen in huurtoeslag- en sociale zekerheidsvoorzieningen,
€ 184,00 voor anderen en € 365,00 voor rechtspersonen (artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen