Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Alexanderstraat 46, 6882 BH Velp: vernieuwen van gevelkozijnen (23-6-2022/835401).
– Biesdelselaan 49, 6881 CC Velp: bouwen van een verdieping op de carport en schuur (29-6-2022/835974).
– Eiberstraat 6, 6883 EJ Velp: vervangen van het dak en plaatsen van zonnepanelen (25-6-2022/835533).
– Sophiastraat 21b, 6882 NH Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (23-6-2022/835273).
– Wurfbainlaan 38, 6991 ZJ Rheden: plaatsen van een nokverhogende dakkapel op het achterdakvlak (28-6-2022/835826).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: vervangen van monumentale beuken (30 stuks) naast de werkplaats van Middachten (22-6-2022/835231).
– Goeman Borgesiusstraat e.o. te Dieren: onderhouden en verduurzamen van 81 woningen (22-6-2022/835189).
– Kruisstraat 3c, 6953 CA Dieren: vervangen van een garagedeur voor 2 raamkozijnen (24-6-2022/835479).
– Prof. Pellaan 4, 6957 DC Laag-Soeren: bouwen van een agrarisch bedrijf met dienstwoning, kapschuur en hooischelf (17-6-2022/834647).
– Rozesteinweg 1, 6957 BG Laag-Soeren: plaatsen van een afdak (23-6-2022/835482).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 25

– Beekhuizenseweg 31, 6881 AB Velp: vernieuwen en isoleren van het dak (zaaknr. 829570).
– Van Berckstraat 4, 6881 RL Velp: realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning en verlenging hoofdbouw (zaaknr. 831398).
– Zutphensestraatweg (N348) t.h.v. de bebouwde kom van Spankeren: aanleggen van 2 (verkeersremmende) komslingers (zaaknr. 824613).

Week 26

– Boulevard 20, 6881 HS Velp: veranderen en vernieuwen van een kapconstructie (zaaknr. 824034).
– Kastanjelaan 2, 6955 AN Ellecom: verbouwen van een woon-zorg gebouw (zaaknr. 826324).
– De Jutberg 78, 6957 DP Laag-Soeren: plaatsen van een schuur met overkapping (zaaknr. 830491).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-835703 MIR sportmarketing.
Activiteit: Melding Wielerclinic en doorkomst gemeente Rheden.
Datum: Dinsdag 13 september 2022 tussen 15.00 uur en 16.15 uur.
Plaats: Rheden.
Website: www.mirsportmarketing.nl

Vergunning: RHD-835359.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 16 juli 2022 van 16.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, Hazepad.

Vergunning: RHD-835802 Stichting Inloophuis Dieren.
Activiteit: Buurt ontmoetingsdag.
Datum: 9 juli 2022 van 14.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Dieren, V.d. Duyn van Maasdamstraat 63.

Vergunning: RHD-835938 Wijkvereniging Daalhuizen-Oost.
Activiteit: Wijkfeest.
Datum: 9 juli 2022 van 14.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Velp, Enkplein.

Vergunning: RHD-835458.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 27 augustus 2022 van 17.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: De Steeg, Van Hasseltweg.

Vergunning: RHD-835062 Hoffman Outdoor Media.
Activiteit: Plaatsen van aankondigingsborden voor Studio 26.
Datum: 22 augustus 2022 tot en met 5 september 2022.
Plaats: Velp, Rheden en Dieren.

Vergunning: RHD-831139 Driehoek Buitenreclame Benelux.
Activiteit: Plaatsen van aankondigingsborden voor Klaterklanken.
Datum: 22 augustus 2022 tot en met 4 september 2022.
Plaats: Gemeente Rheden.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende meldingen in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Looierstraat 36 te Velp: het starten van een autobedrijf (zaaknr. 836042/kenmerk ODRA22MA1384).
– Looierstraat 42 te Velp: het starten van een reparatiebedrijf voor klassieke auto’s (zaaknr. 836038/kenmerk ODRA22MA1455).
– Kappersweg 5 te Spankeren: het veranderen van een agrarisch bedrijf (zaaknr. 830516/kenmerk ODRA22MA1612).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen