Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: rheden.nieuws.nl

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Nieuwstraat 1, 6881 SK Velp: vervangen van enkel glas voor klassiek isolatieglas in een monumentaal pand (12-7-2022/837520).
– Evertsenlaan 4, 6881 GB Velp: vervangen van het dak en bouwen van een fietsschuur (15-7-2022/837733).
– Haverweg 57, 6991 BR Rheden: veranderen en vergroten van een zorgcentrum (14-7-2022/837642).
– Massenweg 43, 6991 CM Rheden: vervangen van een draagmuur door een draagbalk (14-7-2022/837655).
– Hoofdstraat 3, 6994 AB De Steeg: bouwen van gemeentehuis Rheden (12-7-2022/837285).
– Viëtorstraat 11, 6953 BR Dieren: plaatsen van extra zonnepanelen (13-7-2022/837406).
– Buitensingel 13, 6951 AW Dieren: aanleggen van een inrit (9-7-2022/837054).
– Industrielaan 29, 6951 KD Dieren: aanpassen en vergroten van een woning (18-7-2022/837853).
– Emmastraat 5, 6951 AV Dieren: aanleggen van een inrit (16-7-2022/837771).
– Van Rhemenhof 5,6956 AJ Spankeren: isolerende en onderhoudswerkzaamheden bij 5 woningen (12-7-2022/837214).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvragen een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Zutphensestraatweg 5, 6881 WN Velp: verlengen van een tijdelijke vergunning inzake ‘noodweg, landgoed Biljoen’ (zaaknr. 825356).
– Overweg 33, 6956 AE Spankeren: herbouwen van een schuur (zaaknr. 825180).
– Eduard van Beinumlaan 15, 6952 CG Dieren: verhogen van de berging i.v.m. maken verblijfsruimte (zaaknr. 831226).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 juli 2022 2 weken ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 28

– Spoorstraat 29, 6953 BW Dieren: plaatsen van extra zonnepanelen (zaaknr. 833752).

Week 29

– Ringallee 77, 6881 MX Velp: plaatsen van zonnepanelen op een bijgebouw/schuur (zaaknr. 834954).
– Sophiastraat 21b, 6882 NH Velp: plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak (zaaknr. 835273).
– Zuidlaan te Ellecom: vervangen van een winput bij Pompstation Ellecom, aanbrengen van kabels en leidingen en aanleggen van een onderhoudspad (zaaknr. 836705).
– Larixhof 2, 6951 MR Dieren: plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (legalisatie) (zaaknr. 837208).
– Viëtorstraat 1, 6953 BR Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 835710).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Meldingen Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Prof. Pellaan 4 te Laag-Soeren: het veranderen van een agrarisch bedrijf (zaaknr. 836860/kenmerk ODRA22MA2281).

Inlichtingen
De publicatie van deze meldingen heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-837656 Crematorium Dieren.
Activiteit: Avond van het Licht.
Datum: 25 november 2022 van 18.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Dieren, Imboslaan 6.
Website: www.rc-dieren.nl

Vergunning: RHD-838057.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 24 september 2022.
Plaats: Velp, Dillenburglaan.

Vergunning: RHD-838092.
Activiteit: Buurtfeest.
Datum: 6 augustus 2022.
Plaats: Velp, Van Kolplein.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Sluiting Servicecentrum Dieren

Servicecentrum Dieren is gesloten in de periode vanaf 18 juli 2022 t/m 12 augustus 2022. Servicecentrum Velp is in deze periode dagelijks geopend van maandag t/m vrijdag. Openingstijden staan vermeld op: www.rheden.nl.

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen