Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Aalscholversingel 15, 6883 BA Velp: wijzigen van de voorgevel van de woning (1-9-2022/842431).
– Overhagenseweg 67, 6883 GT Velp: plaatsen van een erfafscheiding en overkapping bij een gemeentelijk monument (8-9-2022/842879).
– Kerkstraat 5, 6953 BK Dieren: plaatsen van zonnepanelen (6-9-2022/842592).
– Molenweg 5, 6953 CS Dieren: bouwen van een bijgebouw met slaapvoorziening (9-9-2022/842953).
– Prof. Stokvislaan 2, 6957 DJ Laag-Soeren: plaatsen van zonnepanelen op een bestaande hoefslagoverkapping (1-9-2022/842187).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 37

– Biesdelselaan 49, 6881 CC Velp: bouwen van een verdieping op de carport en schuur (zaaknr. 835974).
– Eiberstraat 6, 6883 EJ Velp: vervangen van het dak en plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 835533).
– Landgoed Middachten 3, 6994 JC De Steeg: vervangen van monumentale beuken (30 stuks) naast de werkplaats van Middachten (zaaknr. 835231).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-842853 Oliebollenverkoop Scheffer.
Activiteit: Standplaats voor verkoop van oliebollen en aanverwante etenswaren.
Datum: 1 november 2022 tot en met 31 december 2022.
Plaats: Dieren, parkeerplaats Roodborstlaan.

Vergunning: RHD-843075.
Activiteit: Burendag activiteit.
Datum: 24 september 2022 van 15.00 uur tot 19.00 uur.
Plaats: Rheden, Smederijstraat.

Vergunning: RHD-843143.
Activiteit: Kinderkleding- en speelgoedbeurs.
Datum: 8 oktober 2022 van 10.00 uur tot 14.00 uur.
Plaats: Ellecom, Dorpshuis, Binnenweg 40a.

Vergunning: RHD-842933 sc Rheden.
Activiteit: Afscheidswedstrijd en livemuziek.
Datum: 24 september 2022 van 15.00 uur – 23.00 uur.
Plaats: Rheden, sportpark IJsselsingel.
Website: www.scrheden.nl

Vergunning: RHD-837323 Stichting Posbankloop.
Activiteit: Posbankloop.
Datum: 25 september 2022 van 11.00 uur – 16.00 uur.
Plaats: Velp.
Website: www.deposbankloop.nl

Vergunning: RHD-841575 Biz centrum Velp.
Activiteit: Volop Velp.
Datum: 2 oktober 2022 van 12.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Velp, centrum.
Website: www.veelzijdigvelp.nl

Vergunning: RHD-843280.
Activiteit: Straatbarbecue.
Datum: 24 september 2022 van 14.00 uur tot 24.00 uur.
Plaats: Rheden, Willem Barentszstraat tussen huisnummers 3 en 31.

Vergunning: RHD-843341 Dorpshuis Spankeren.
Activiteit: Ontheffing schenktijden.
Datum: 24 september 2022 tot en met 24 juni 2023.
Plaats: Spankeren, Loohof 65.

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen