Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Beekhuizenseweg 26, 6881 AJ Velp: aanbouwen van een erker aan de voorgevel (2-1-2023/853530).
– Zutphensestraatweg 5, 6881 WN Velp: plaatsen van een mestzak (10-1-2023/854497).
– Diepesteeg 3, 6994 CC De Steeg: wijzigen van een kozijn in de voorgevel en doorbreken van een draagmuur (13-1-2023/854831).
– Hogestraat 54, 6953 AW Dieren: plaatsen van zonnepanelen (21-12-2022/852815).
– Patrijslaan 46, 6951 JW Dieren: plaatsen van een verhoogde nok (11-1-2023/854579).
– Wilhelminaplein 7, 6951 AR Dieren: aanleggen van een inrit (16-1-2023/855012).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 3

– Arnhemsestraatweg 10 en 12, 6881 NG Velp: plaatsen van een keermuur en aanpassen tuinmuur (zaaknr. 851240).
– Dr. Schaepmanstraat te Velp: bouwen van 38 woningen (zaaknr. 845610).
– Hogestraat 19, 21 en 23, 6953 AP Dieren: plaatsen van zonnepanelen op 3 woningen (zaaknr. 844319).
– Stationsplein 18, 6953 AC Dieren: kappen van een boom (zaaknr. 850411).
– Veerstraat 1a, 6953 BH Dieren: plaatsen van zonnepanelen (zaaknr. 848707).
– Priesnitzlaan 10, 6957 DG Laag-Soeren: plaatsen van een kas en legaliseren van een reclamebord, konijnenhok en speelhuisje (zaaknr. 838873).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 184,00 voor natuurlijke personen en € 365,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunning/ontheffing te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-854717 Gemeente Rheden.
Activiteit: Plaatsen van 10 Bordbusters voor de Verkiezingen 2023.
Datum: 15 februari 2023 tot en met 31 maart 2023.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-854962 Protestantse Gemeente Velp.
Activiteit: Plaatsen van aankondigingsborden voor bekendmaken activiteiten.
Datum: 16 januari 2023 tot en met 8 februari 2023.
Plaats: Velp.

Vergunning: RHD-854301 ESH Media.
Activiteit: Plaatsen van aankondigingsborden voor de Trotsmarkten 2023.
Datum: 11 keer per jaar tussen 13 februari 2023 en 18 december 2023.
Plaats: Gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-853676 Hersenstichting.
Activiteit: Collecte.
Datum: 30 januari 2023 tot en met 4 februari 2023.
Plaats: Gemeente Rheden.
Website: www.hersenstichting.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Omgevingsrecht en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected]

Melding Activiteitenbesluit milieubeheer

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat zij de volgende melding in het kader van de Wet milieubeheer, Activiteitenbesluit hebben ontvangen:

– Gildestraat 4 te Velp: het veranderen van een metaaltechniekbedrijf (zaaknr. 852878/kenmerk ODRA23MA0033).

Inlichtingen
De publicatie van deze melding heeft uitsluitend een informatief karakter, er kunnen geen bezwaren worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 37 71 600. Het e-mailadres is [email protected]

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen