Nieuw veiligheidsbeleid voor gemeente Rheden unaniem vastgesteld

Foto: Pixabay

GEMEENTE RHEDEN – Elke vier jaar maakt de gemeente een nieuw veiligheidsbeleid en wordt er gekeken welke veiligheidsonderwerpen aandacht nodig hebben. De komende jaren ligt de focus vooral op jeugd & veiligheid, ondermijning, zorg & veiligheid en digitale criminaliteit. De gemeenteraad heeft op 31 januari jl. dit beleid unaniem vastgesteld.

Inwoners konden vorig jaar november via een enquête hun mening geven over het onderwerp veiligheid. De resultaten hiervan zijn meegenomen bij het opstellen van het integraal veiligheidsbeleid 2023-2026.

Enquête

Bij de vragen hoe veilig inwoners zich voelen op straat zowel overdag als ’s avonds, gaven inwoners mooie rapportcijfers; ruim voldoende. Naast eerdergenoemde thema’s wordt er de komende jaren ook gekeken wat er per individu, wijk of gemeentebreed nodig is op het gebied van veiligheid. In de ene wijk is iets anders nodig dan in de andere wijk van de gemeente. Dat blijkt ook uit de enquête. Op www.rheden.nl/veiligheidsbeleid staat een factsheet met de belangrijkste resultaten van het onderzoek.

Leden van het digitaal burgerpanel Rheden Spreekt waren uitgenodigd om deel te nemen aan de vragenlijst. Daarnaast is er ook een open link verspreid via Facebook.

Burgemeester Carol van Eert:

Ik ben blij met de goede rapportcijfers die inwoners geven aan hun gevoel van veiligheid. Wel blijft het belangrijk om criminaliteit en overlast te melden bij de politie (via 0900-8844) en de gemeente (via Fixi, te vinden via www.rheden.nl). Zo hebben we altijd een goed beeld van wat er gebeurt in de gemeente en kunnen we er samen met onze partners op tijd op inspelen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen