Bekendmakingen gemeente Rheden

Foto: gemeente Rheden

Omgevingsvergunning

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen (tussen haakjes is vermeld de datum van ontvangst en het zaaknummer):

– Arnhemsestraatweg 20, Velp: wijzigen en verduurzamen van een gemeentelijk monument (21-12-2023/Z2023-00006892).
– Hoofdstraat 87a, Velp: legaliseren van 4 appartementen binnen een bestaand gebouw (19-12-2023/Z2023-00006879).
– Kastanjehof tussen nrs. 13 en 20, Velp (perceel VEL01 H 3757): bouwen van 5 vrijstaande woningen (22-12-2023/Z2023-00006901).
– Overbeeklaan 7, Velp: onderhouden van de muziektent in Velp (incl. aanpassen constructie) / (15-12-2023/Z2023-00006866).
– Willemstraat 34, Velp: bouwen van 10 appartementen (22-12-2023/Z2023-00006903).
– Zaalboslaan 35, Velp: dichtmaken van het balkon en betrekken bij de woning (28-12-2023/Z2023-00006916).
– Arnhemseweg 47a, Rheden: nieuw te bouwen woning tussen ns. 43 en 49 (19-12-2023/Z2023-00006877).
– Oversteeg 37, De Steeg (perceel DRN00 T 740): bouwen van een woning (30-12-2023/Z2023-00006925).
– Zutphensestraatweg 53, Ellecom: afwijken van het bestemmingsplan voor nieuwbouw waterwinbedrijf (20-12-2023/Z2023-00006884).
– Enkweg 60, Dieren: vervangen houten kozijnen door kunststof kozijnen (21-11-2023/Z2023-00006782).
– Hoflaan 20, Dieren: plaatsen van een airco unit aan de zijkant van de woning (24-12-2023/Z2023-00006907).
– Kerkstraat 33, Dieren: vervangen van kozijnen aan de voorzijde van de woning (22-12-2023/Z2023-00006902).
– Meidoornlaan 171, Dieren: plaatsen van nieuwe kozijnen (22-12-2023/Z2023-00006898).
– Zilverakkerweg 76, Dieren: plaatsen van een nokverhogende dakkapel (19-12-2023/Z2023-00006880).
– Edegem 5, Spankeren: bouwen van een bedrijfshal achter het bestaande pand (27-12-2023/Z2023-00006913).

Tegen deze aanvragen kan nog geen bezwaar worden gemaakt. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Het genomen besluit wordt tegen die tijd bekendgemaakt. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij hebben besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

– Van Rensselaerweg, Spankeren: plaatsen van een jongeren ontmoetingsplaats (JOP) / (zaaknr. Z2023-00006418).

Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen dit besluit geen bezwaar mogelijk.

Ontwerpbeschikking omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij voornemens zijn ten behoeve van onderstaande aanvraag een omgevingsvergunning te verlenen. Hiertoe is een ontwerpbeschikking opgesteld.

– Van Rensselaerweg, Spankeren: plaatsen van een jongeren ontmoetingsplaats (JOP) / (zaaknr. Z2023-00006418).

Ter inzage en zienswijzen
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen van 11 januari 2024 t/m 17 januari 2024 (één week) ter inzage in het gemeentehuis te Velp. Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Een ieder kan tijdens de periode van terinzagelegging schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Rheden, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar.

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Week 1

– Hoofdstraat 61, Velp: wijzigen van de gevel van het pand en het plaatsen van gevelreclame (zaaknr. Z2023-00006712).
– Groenestraat 78, Rheden: verlengen van het gebruik tijdelijk parkeerterrein (zaaknr. Z2023-00006707).

Geweigerde omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure)

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend, dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Week 52

– Karekietstraat 13, Velp: plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (zaaknr. Z2023-00006467).

Ter inzage en bezwaar
Hebt u vragen of wilt u de stukken inzien? Neem dan contact op met het gemeentehuis in Velp, tel.nr. (026) 49 76 911. Wilt u langskomen? Om u beter van dienst te kunnen zijn, werken wij alleen op afspraak. U kunt een afspraak maken via voornoemd telefoonnummer.

Indien u een belanghebbende bent en het met een besluit niet eens bent, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van de bekendmaking van de besluiten aan de betreffende aanvrager(s), een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 9110, 6994 ZJ De Steeg. Bij de gemeente kunt u informeren naar de exacte datum van bekendmaking. U kunt via www.officielebekendmakingen.nl ook de besluitdata opzoeken, als u zoekt op het adres van de verleende vergunning. Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de uitvoering van het besluit niet uitgesteld. U kunt, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen dat vereist, hiervoor een voorlopige voorziening aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, locatie Arnhem, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.
Bij het verzoek dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. U kunt er ook voor kiezen het verzoekschrift digitaal bij genoemde rechtbank in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Het griffierecht bedraagt € 187,00 voor natuurlijke personen en € 371,00 voor rechtspersonen (zie artikel 8:41 Algemene wet bestuursrecht).

Bekendmakingen APV

De burgemeester c.q. burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden maakt/maken bekend de volgende APV vergunningen/ontheffingen te hebben verleend.

Algemene Plaatselijke Verordening Rheden (APV)

Vergunning: RHD-886496 AV Gelre.
Activiteit: Best Living Jutbergtrail.
Datum: 24 februari 2024 van 10.30 uur tot 15.00 uur.
Plaats: Dieren, start en finish, Kolonieweg 2a, clubgebouw AV Gelre.
Website: www.avgelre.nl

Vergunning: RHD-886767 KV Diderna/Visser Sloopwerken.
Activiteit: kennisgeving Incidentele Festiviteit en kantine langer open.
Datum: 13 januari 2024 van 20.00 uur tot 01.00 uur (voor leden en sponsoren).
Plaats: Dieren, Kolonieweg 2.
Website: www.diderna.nl

Vergunning: RHD-885748 Ministerie van Defensie.
Activiteit: militaire oefening.
Datum: van 15 januari 2024 tot en met 18 januari 2024.
Plaats: gebied tussen de plaatsen Arnhem, Apeldoorn, Hengelo (O) en Groenlo.

Vergunning: RHD-886203 Protestantse Gemeente Velp.
Activiteit: plaatsen van aankondigingsborden activiteiten 2024.
Datum: van 7 januari 2024 t/m 21 januari 2024;
van 15 februari 2024 t/m 1 maart 202;
van 2 maart 2024 t/m 10 maart 2024;
van 12 mei 2024 t/m 26 mei 2024.
Plaats: Velp.

Vergunning: RHD-885224 Cv. De Heiknüüters.
Activiteit: Ridderslag.
Datum: 10 februari 2024 van 15.00 uur – 17.00 uur.
Plaats: Rheden, Mr. B. van Leeuwenplein.
Website: www.cvdeheiknuuters.nl

Vergunning: RHD-886240 Haisch speel- en zoetwarenshop.
Activiteit: standplaats 2024 voor de verkoop van churro’s.
Datum: van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024.
Plaats: Dieren, parkeerplaats Tellegenlaan op wisselende zaterdagen
van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Vergunning: RHD-887280.
Activiteit: nieuwjaarsborrel.
Datum: 14 januari 2024 van 14.00 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Velp, plein bij Schoolstraat 12.

Vergunning: RHD-885594 ESH Media.
Activiteit: aankondigingsborden Open dag Astrum College.
Datum: van 15 januari 2024 t/m 22 januari 2024.
Plaats: gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-884051 Robin Best Outdoor Media.
Activiteit: aankondigingsborden Open dag Aeres.
Datum: van 15 januari 2024 t/m 28 januari 2024.
Plaats: gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-885663 Hoffman Outdoor Media.
Activiteit: aankondigingsborden Open dag Aventus.
Datum: van 12 januari 2024 t/m 18 januari 2024.
Plaats: gemeente Rheden.

Vergunning: RHD-887357 Stichting Dorpskerk Spankeren en RhederArt.
Activiteit: diverse concerten en voorstelling via RhederArt.
Datum en tijd: 14 januari 2024 van 15.00 uur tot 19.00 uur | Eric Vaarzon Morel Quintet;
27 januari 2024 van 20.00 uur tot 23.00 uur | Silvester Zwaneveld & Berit;
24 februari 2024 van 20.00 uur tot 23.00 uur | Marlon Kicken;
10 maart 2024 van 15.00 uur tot 19.00 uur | Sjors van der Panne;
23 maart 2024 van 20.00 uur tot 23.00 uur | Thijs Kemperink | Halverwege;
6 april 2024 van 20.00 uur tot 23.00 uur | Lotte Velvet;
21 april 2024 van 15.00 uur tot 19.00 uur | Rapalje Celtic Folk;
28 september 2024 van 20.00 uur tot 23.00 uur | Steven Brunswijk;
13 oktober 2024 van 15.00 uur tot 19.00 uur | Leonie Jansen & Carel.
Plaats: Spankeren, Petruskerk, Kerkweg 2.
Website: www.stichtingdorpskerkspankeren.nl en www.rhederart.nl

Vergunning: RHD-867164 VPGO.
Activiteit: textielinzameling 2024.
Datum: tussen 12 en 17 februari 2024.
Plaats: gemeente Rheden.
Website: www.vpgo.nl

Wilt u meer informatie?
U kunt hiervoor contact opnemen met het team Openbare Orde en Veiligheid: (026) 49 76 911 of [email protected].

Tervisielegging gewijzigd vastgesteld Crisis- en herstelwet bestemmingsplan Velp Zuid, locatie IJssel District, beeldkwaliteitsplan en Hogere waardenbesluit

Burgemeester en wethouders van Rheden maken bekend dat voor het gebied IJssel District:
– door de gemeenteraad op 19 december 2023 het (1) bestemmingsplan ‘Velp Zuid, locatie IJssel District’ gewijzigd is vastgesteld en (2) beeldkwaliteitsplan IJssel District op 19 december 2023 gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad;
– door burgemeester en wethouders op 14 november 2023 het Hogere waardenbesluit is vastgesteld.
Het betreft de bekendmaking van de terinzagelegging op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Chw bestemmingsplan) en artikel 3:40 Algemene wet bestuursrecht (beeldkwaliteitsplan en Hogere waardenbesluit).

Ligging plangebied
Het plangebied ligt aan de zuidelijke rand van de kern Velp, gemeente Rheden. Het plangebied wordt globaal begrensd door de rijksweg A12 (zuiden), de Broekstraat (westen), de Waterstraat (noorden) en de President Kennedylaan (oosten). De bebouwing van Vivare, De President, Flexrooms en het tankstation maken geen deel uit van het plangebied.

Inhoud
De huidige functies zullen gedeeltelijk uit het plangebied verdwijnen. Ten behoeve van de ontwikkeling zal de bestaande bebouwing grotendeels worden gesloopt. In de toekomstige situatie zal het bestemmingsplan voorzien in ten minste 786 woningen in een stedelijke omgeving, met bijbehorend circa 5.900 m2 bvo voorzieningen en een park. Een deel van de woningen zal worden gerealiseerd in reeds bestaande bebouwing van het ziekenhuis. Ook blijft een deel van de kantoorgebouwen behouden.

Inhoud wijziging
De wijzigingen in het bestemmingsplan zijn het toevoegen van ‘nutsvoorzieningen’ binnen de bestemming ‘Wonen’ en ‘hemelwaterberging’ binnen de bestemmingen ‘Groen’ en ‘Kantoor’. De paragrafen met betrekking tot Externe Veiligheid en Bodem zijn verduidelijkt en het minimale aantal sociale huurwoningen is op de verbeelding toegevoegd. U vindt een overzicht van wijzigingen terug in de Nota van zienswijzen en staat van wijzigingen die, als bijlage bij het besluit, bij de stukken ter inzage wordt gelegd.

Het beeldkwaliteitsplan IJssel District maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan en is tevens vastgesteld als toetsingskader voor de welstand zoals bedoeld in artikel 12a van de Woningwet. Het beeldkwaliteitsplan geeft invulling en richting aan de beoogde beeldkwaliteit voor het gebied.

Ter inzage
Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken van 11 januari 2024 tot en met 21 februari 2024 ter inzage op de tijdelijke locatie aan de President Kennedylaan 106 te Velp. U kunt het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site selecteert u ‘plannen zoeken’. Vervolgens kunt u het bestemmingsplan oproepen door het invullen van de plannaam of het plannummer NL.IMRO.0275.BPVZ29-0201.

Beroep
Met ingang van 11 januari 2024 tot en met 21 februari 2024 kan beroep worden ingesteld door: een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren heeft gebracht; een belanghebbende die aantoont dat hij of zij redelijkerwijze niet in staat is geweest een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
iedere belanghebbende voor zover het beroep zich richt op de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Het beroepschrift moet worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op.

De Crisis- en herstelwet is van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende dan in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij/zij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding
Met toepassing van artikel 3:40 Awb treden de besluiten tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan, Hogere waardenbesluit en bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de termijn van de terinzagelegging afloopt. Daarmee treedt het besluit tot vaststelling in werking op 22 februari 2024, tenzij binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.
Voor het indienen van beroep en voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Velp, 10 januari 2024

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen