Concept nieuwe natuurwet gelanceerd

Foto:

RHEDEN – Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft donderdag 6 oktober het concept van de nieuwe Natuurwet openbaar gemaakt. De nieuwe wet moet de opvolger worden van drie bestaande wetten: de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.

RHEDEN – Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft donderdag 6 oktober het concept van de nieuwe Natuurwet openbaar gemaakt. De nieuwe wet moet de opvolger worden van drie bestaande wetten: de Flora- en Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet.

Eerder dit jaar waren maatschappelijke organisaties al informeel op de hoogte gebracht van het concept en was hen gevraagd naar de eerste reacties. Staatssecretaris Bleker heeft deze opmerkingen verwerkt in het concept wat er nu ligt.

Op deze conceptwet kan de aankomende 6 weken gereageerd worden. De wet is verstuurd naar alle belangenorganisaties en via een publicatie op internet kan iedereen reageren.

 

Volgens het ministerie is er in de nieuwe wet een nieuwe balans gevonden tussen ecologie en economie. Ook komt er een vermindering van  regeldruk voor burgers en bedrijven en mag er in de toekomst op meer diersoorten worden gejaagd.

Belangenverenigingen hebben al kritiek geuit op de concept wet. “Het wetsontwerp bevestigt de indruk dat natuur een bijzaak is van dit kabinet”, aldus algemeen directeur de Graeff van Natuurmonumenten.  

 

Tot en met 18 november a.s. kan door iedere burger gereageerd worden op deze concept wet. De opmerkingen zullen vervolgens worden verwerkt in een definitief wetsvoorstel dat in het voorjaar van 2012 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

 

Meer informatie over de inhoud van de wet. 

 

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden