Bezuinigingen Rheden komen lager uit

DE STEEG – Het college van Rheden heeft donderdag een aangepaste meerjarenbegroting voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende jaren moet de gemeente ruim € 2,3 miljoen per jaar bezuinigen. Dat is veel minder dan de € 5 miljoen waarmee het college tot nu toe rekening hield.

DE STEEG – Het college van Rheden heeft donderdag een aangepaste meerjarenbegroting voorgelegd aan de gemeenteraad. De komende jaren moet de gemeente ruim € 2,3 miljoen per jaar bezuinigen. Dat is veel minder dan de € 5 miljoen waarmee het college tot nu toe rekening hield.

De programmabegroting en de meerjarenbegroting konden pas worden afgerond na Prinsjesdag. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gaf toen pas de informatie over de hoogte van de algemene uitkering van het rijk aan de gemeenten voor de komende jaren prijs.

Doordat er minder bezuinigd hoeft te worden gaat de oorspronkelijke bezuiniging op het Wmo-budget omlaag en kan het zwembad in Rheden open blijven. Ook de bezuiniging op de bibliotheek kan worden aangepast en blijft de stijging van de lokale lasten beperkt.

 

Traverse Dieren
Oorspronkelijk was een bezuiniging aangemerkt op de Traverse Dieren, doordat er een beperktere bezuiniging op handen is wil het college de komende onderhandelingen met de provincie inzetten om eventueel toch een lange tunnelbak te realiseren.

In de komende periode wordt nadere invulling gegeven aan het complete pakket bezuinigingen. 

 

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden