Innen ouderbijdrage jeugdzorg voorlopig uitgesteld door gemeente Rheden

Foto: geld

De gemeente Rheden int voorlopig geen ouderbijdrage van ouders die kinderen in dagbehandeling of 24-uurszorg hebben. De gemeenteraad heeft op 24 maart een motie hierover aangenomen. Het besluit is van toepassing op alle aanvragen voor jeugdhulp die na deze datum worden ingediend.

Er zijn kinderen die als gevolg van een lichamelijke beperking dagopvang of verblijf nodig hebben. Er zijn ook kinderen die om psychische redenen of vanwege een andere behoefte deze zorg nodig hebben. Voor de eerste groep hoeft geen ouderbijdrage te worden betaald, en voor de tweede groep wel.
Raad en college vinden het niet gewenst dit onderscheid te maken.

Rheden staat niet alleen
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. De verantwoordelijkheid voor een goede jeugdzorg ligt bij de gemeenten. Vanuit de jeugdwet moeten gemeenten een ouderbijdrage innen. Gezamenlijke ouderplatforms, zorgaanbieders en de Tweede Kamer hebben bij de staatssecretaris geprotesteerd tegen de invoering van deze bijdrage. In antwoord hierop heeft de staatssecretaris besloten een onderzoek uit te voeren naar doelmatigheid, redelijkheid en uitvoerbaarheid van de ouderbijdrage.
Rond de zomer zijn de uitkomsten van dit onderzoek beschikbaar. Rheden wacht de uitkomsten af alvorens zij een besluit neemt.

Meer informatie over dit dossier staat op de site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten:
http://www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein/jeugdhulp/nieuws/ouderbijdrage-in-de-jeugdwet

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen