Moedig communist krijgt straatnaambord in Velp

Zoon Lambert, Dirk van der Voort en zijn vrouw Dina Schuurman
Zoon Lambert, Dirk van der Voort en zijn vrouw Dina Schuurman
Foto: Velp voor Oranje

VELP – Donderdag 16 april om 19.30 uur onthult locoburgemeester Nicole Olland een straatnaambord ter ere van de Velpse verzetsman Dirk van der Voort.

Neef Eddy van der Voort haalt herinneringen op aan zijn beroemde oom en vertelt over het boek “De Commandant” waaraan ze samen werkten en wethouder Constans Pos opent een tentoonstelling over de oorlog en bevrijding in Velp.

Om in de goede sfeer te komen spelen leden van de Velpse Accordeon Vereniging vanaf 19.00 uur muziek die populair was, vlak na de oorlog. Misschien dat sommigen daarbij een dansje wagen.

Dit alles vindt plaats naast buurthuis De Poort aan de Van Heeckerenstraat 201 in Velp-Zuid.

‘Dirk van der Voort heeft zich gedurende zijn leven op twee terreinen actief betoond: in de politiek en in het verzet tegen de Duitsers’, schrijft oud-wethouder A.A. Winterink (PvdA) in oktober 1971 na het overlijden van Dirk van der Voort in de Velpsche Courant. “Dirk van der Voort maakte voor het eerst kennis met de Duitse gevangenissen in 1917, toen hij daar met zijn vader in de mijnen werkte. Hij werd gearresteerd omdat hij een pakje shag over het prikkeldraad gooide naar gevangen dienstweigeraars. In 1927 kwam hij terug naar Velp. Hij sloot zich aan bij de afdeling van de SDAP en het NVV. Uit ideologische overwegingen ging Derk in 1933 over naar de Communistische Partij.”

Omdat hij midden jaren dertig mee vocht in de Spaanse Burgeroorlog raakte hij zijn Nederlanderschap kwijt. Eind jaren dertig is Van der Voort behulpzaam bij het onderbrengen van gevluchte Duitse Joden. Soms neemt hij hen tijdelijk op bij zich thuis in de Beltjeshofstraat. En hij schrijft en verspreidt pamfletten tegen het opkomend Nationaal Socialisme.

“Reeds in oktober 1940 werd Van der Voort door de SD gearresteerd”, schrijft oud-wethouder Winterink in 1971. “Na een spoedige vrijlating bemoeide hij zich intensief met de illegaliteit. Hij werd commandant van een LKP groep die in de Gelderse Vallei opereerde.”

Mevrouw Loek Caspers (91) kent Dirk van der Voort met zijn schuilnaam Daan. Ze vertelt nu: “Hij leerde me hoe ik een brug of een spoorweg moest opblazen. Ik zou het nog kunnen als het moest. Hij kon dat erg goed uitleggen. Hij was schietmeester geweest in de mijnen en had gevochten in de Spaanse burgeroorlog. Door zijn ervaring wist hij wat kon en wat niet kon, hij ondernam geen doldrieste of onmogelijke dingen.”

Buren
De buren in de Beltjeshofstraat hadden het in die jaren niet slecht. Als Dirk weer eens thuis kwam, dan bracht hij altijd bonnen of eten voor hen mee. Vooral met de familie Coenraadts had hij een warme band. De vriendin van Jan Coenraadts, Janny van Eck, woonde bij haar ouders in Amersfoort. “Hoewel het laten onderduiken van zo’n gezochte verzetsman natuurlijk levensgevaarlijk was, heeft hij vaak bij ons in Amersfoort gebivakkeerd.” Zo vertelt de Velpse mevrouw Janny Coenraadts-van Eck. Uiteindelijk is Dirk van der Voort gearresteerd, kreeg de doodstraf, maar werd uit gevangenschap bevrijd door zijn vrouw en een paar vrienden.

Noodraad Rheden en Velpse Boys
Na de oorlog werd Dirk van der Voort lid van de noodraad van Rheden en tot zijn dood bleef hij actief in de politiek in Velp. Studenten uit het hele land kwamen met hem discussiëren over het communisme. Maar niet alleen in de politiek was hij actief. Hij was jarenlang bestuurslid van voetbalclub de Velpse Boys. In 1968 stelde hij een wisselbeker in voor het jeugdtoernooi.

Het is daarom heel passend dat het sport- en spelcomplex naast Buurthuis De Poort in Velp-Zuid nu wordt gevestigd op een plein met zijn naam: het Dirk van der Voortplein.

VDVoortBoekGezin Gec1

 

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen