Gemeente maakt fouten bij berekenen bijstandsuitkeringen

Foto: rheden.nieuws.nl

GEMEENTE RHEDEN – De fractie van Groep Pieper-Rook / Burgerbelangen heeft verschillende signalen ontvangen dat er bij het berekenen van een bijstandsuitkering, blijkbaar geen rekening wordt gehouden met bruto bedragen van alimentatie bij inwoners met partneralimentatie.

Participatiewet
Volgens de politieke partij is artikel 31 van de Participatiewet duidelijk. In artikel 31.3 staat dat middelen in aanmerking worden genomen na aftrek van de daarover door belanghebbende verschuldigde loonbelasting of inkomstenbelasting.

Achteraf een fikse belastingaanslag
Die cliënten waarbij geen rekening wordt gehouden met de bruto bedragen krijgen nu achteraf een fikse belastingaanslag, die niet is te betalen vanwege het gebrek aan inkomen en voor cliënten totaal onverwacht komt als zij dit niet weten.

Deze cliënten leven daardoor uiteindelijk van een inkomen ver onder het minimum. Met als stip op hun horizon een niet te betalen navordering van de belastingdienst. Dit omdat het bruto bedrag van hun uitkering wordt afgetrokken en zij dus minder uitkering ontvangen dan waar zij in feite recht op hebben. Zij betalen in feite twee maal. Zij komen daardoor buiten hun schuld in de financiële problemen, met tot gevolg de gang naar de schuldsanering en voedselbank aan toe. Ook worden er daardoor lagere bijstandsuitkeringen uitbetaald dan voorzien.

De fractie van Groep Pieper-Rook / Burgerbelangen gaat er vanuit dat het hier een onbedoelde fout betreft.

Vragen aan het College van B&W gemeente Rheden:

  1. Is het bekend dat een alimentatie bruto wordt uitbetaald?
  2. Is het bekend dat er na ontvangst van alimentatie daarover jaarlijks een bedrag aan zorgpremie en inkomstenbelasting moet worden afgedragen?
  3. Waarom wordt artikel 31.3 a/b/c/d/ van de Participatiewet niet uitgevoerd bij de berekening van de bijstand bij die uitkeringen waar sprake is van partneralimentatie?
  4. Hoeveel cliënten in de bijstand zijn er die alimentatie ontvangen?
  5. Kan er worden uitgezocht bij hoeveel cliënten in de bijstand er nu geen rekening is gehouden met het bruto ontvangen van die alimentatie?
  6. Binnen welke termijn vernemen wij het aantal cliënten waar dit fout is gegaan?
  7. Hoe gaat het college die cliënten op de hoogte te brengen van de gemaakte vergissing?
  8. Hoe gaat het college de vergissing met betrekking tot de gemiste bijstandsuitkering oplossen? Door de gemiste bedragen uit te betalen?
  9. Hoe gaat het college de eventuele daaruit voortvloeiende problemen voor die specifieke cliënten oplossen?
  10. Is er na te gaan wat de lagere uitbetalingen betekenen voor de begroting?
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen