In gesprek met Toezicht en Handhaving gemeente Rheden

Foto: Toezicht en Handhaving gemeente Rheden

De toezichthouders/buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente Rheden starten een inloopspreekuur. Eén keer per week kunnen inwoners met de toezichthouders in gesprek.

Op een vaste locatie en tijdstip kunnen inwoners hun vragen of klachten over de openbare ruimte persoonlijk bespreken. Met het spreekuur wil de gemeente het contact met inwoners over hoe we samen kunnen werken aan een veilige en prettige woon- en leefomgeving versterken.

In gemeente Rheden leven ruim 40.000 mensen samen. Daar horen uitdagingen in de openbare ruimte bij, zoals parkeren en zwerfafval. Het team Toezicht en Handhaving van de gemeente Rheden speelt hierbij een belangrijke rol. De buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) vullen de politie aan bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. BOA’s hebben officiële bevoegdheden, zoals het uitschrijven van bekeuringen en onderzoek doen naar milieudelicten.

Voorlichting

Het team Toezicht en Handhaving houdt in de gaten of inwoners, bezoekers en ondernemers van Rheden zich houden aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken. Zo controleren de BOA’s parkeervergunningen en de drank- en horecawet en kijken ze of mensen de milieuregels en de algemene plaatselijke verordening naleven.

Ook gaan zij op pad als ze een melding van iemand krijgen. De boa’s van de gemeente Rheden hebben altijd een legitimatiebewijs bij zich en zijn te herkennen aan hun uniform. Gemeente Rheden legt steeds meer de nadruk op het voorkomen van ongewenst gedrag door het geven van voorlichting en door met mensen in gesprek te gaan.

Locaties en tijden inloopspreekuur

  • Velp, Den Heuvel 32. Iedere maandag van 14.00 tot 15.00 uur (vanaf 9 januari)
  • Dieren, Ericaplein 1. Iedere dinsdag van 14.00 tot 15.00 uur (vanaf 10 januari)
  • Rheden, dorpshuis, Mr. B. van Leeuwenplein 3. Iedere woensdag van 14.00 tot 15.00 uur (vanaf 11 januari)

Reacties

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden