Krachtenbundeling op de Veluwezoom een feit!

Foto: Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom

REGIO – In september 2016 is het Masterplan Recreatie & Toerisme Veluwezoom in nauwe samenwerking met vele toeristische partners in gemeente Rheden samengesteld en bekrachtigd in de gemeenteraad.

Om de gezamenlijke doelstellingen voor recreatie & toerisme in het gebied de Veluwezoom, zoals verwoord in het Masterplan, kracht bij te zetten is in december 2016 een stichting opgericht: Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom (STRV).

De algemene leden van het de stichting zijn: Dienke Geurtz, voorzitter (Toeristisch Platform Zuidoost Veluwezoom); Ben Denekamp, secretaris (Dels en Biz); Patrick Peters, penningmeester (Toeristisch Platform Zuidoost Veluwezoom); Jeroen de Koe, bestuurslid (Natuurmonumenten); Alex Meerdink, bestuurslid (Ords); Sandra van de Aa, bestuurslid (Biz Velp); Miranda Bouwmeester, bestuurslid (Horeca Nederland, afdeling Rheden); Bastiaan Overeem, advieslid (RBT-KAN); Ingrid van de Kerkhof, advieslid (Gemeente Rheden).

Op 31 januari 2017 hebben de algemene leden van Stichting Toerisme en Recreatie Veluwezoom de samenwerking bekrachtigd!

De algemene leden van STRV hebben volmondig en met veel energie toegezegd om gezamenlijk de thema’s uit het masterplan op te pakken om de Veluwezoom nog beter op de kaart te zetten. Dit betreft onder meer: profilering Veluwezoom, ruimte voor innovatie, professionalisering gastheerschap / ambassadeurschap en het versterken van de kwaliteit van het gebied.

Sylvie Uenk, schrijver en samensteller van het Masterplan Recreatie en Toerisme voor de Gemeente Rheden heeft het stokje doorgegeven aan Elles Jonker. Ellis Jonker vervult per 1 januari jongstleden binnen de stichting de rol van Coördinator toerisme en recreatie Veluwezoom.

Haar belangrijkste taak voor de stichting zal zijn intern de partners te verbinden en ieders sterke punt gaan benutten ten behoeve van de uitvoering van het Masterplan Veluwezoom.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen