INGEZONDEN: Solidariteit als basis voor de begroting 2020

Foto: .

GROENLINKS RHEDEN – Dat de gemeente Rheden gaat bezuinigen is de meeste lezers ondertussen wel bekend. In de inleiding op de begroting 2020 beschrijft het College haar visie op de samenleving, als achtergrond bij de bezuinigingen. 

Bij het lezen van deze visie vielen wij, de fractie van GroenLinks, van onze stoel. Hierna leggen we uit waarom. 

De beeldvorming over de gemeente Rheden: 

Prachtige omgeving, rijke natuur, mooie plek om te wonen of te verblijven. Maar nu komt het: “Achter deze façade zien we ook minder rooskleurige beelden. En deze beelden vormen een contrast met ons imago. Wij signaleren namelijk twee grote problemen die de vitaliteit van de lokale samenleving ernstig aantasten: de bevolkingsopbouw en -samenstelling is in disbalans en de gemiddelde welvaart van de inwoners van de gemeente Rheden is verhoudingsgewijs laag”

Het College doelt daarmee op het hoge aandeel ouderen, veel laagopgeleiden, veel alleenstaanden en steeds meer eenoudergezinnen. Deze groepen leggen volgens het College een onevenredige claim op de gemeentelijke begroting, en veroorzaken daarmee voor een belangrijk deel de tekorten.  Dus is het volgens het College ook logisch om te bezuinigen op voorzieningen voor deze groepen.

Het College ziet de oplossing voor de ‘disbalans’ in de samenleving in het investeren in een sterke economie bijvoorbeeld via hoogwaardige private zorg (aan rijke ouderen) en wellness en via startend ondernemerschap. Dat is rechtse retoriek; net nu er steeds meer kritiek komt op de gevolgen van het neoliberale denken, wordt in Rheden dit oude geloof stevig omarmd.

In plaats van dit oude denken is een nieuwe, verbindende, raadsbrede visie nodig, solidariteit vormt wat GroenLinks betreft het kernwoord in deze visie! Waarom is dat nodig, de ongelijkheid in de samenleving neemt de laatste jaren sterk toe en vormt de oorzaak van veel problemen. Het beleid van de gemeente moet er dus juist op gericht zijn deze ongelijkheid te verminderen. Ook in financieel moeilijke tijden moeten de zwakste groepen in Rheden mee kunnen blijven doen. 

Om de voorzieningen voor deze groepen op peil te houden moet wel ergens geld vandaan komen, want financieel heeft de gemeente echt wel een probleem. Wij stellen daarom voor de OZB te verhogen. Dit kan prima, want de OZB is nu heel erg laag in vergelijking met veel andere gemeenten. Een groot deel van de nu voorgestelde bezuinigingen kunnen daarmee voorkomen worden. En op die manier gaan daadwerkelijk de breedste schouders de zwaarste lasten dragen!

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden