Coalitie Veluwezoom: Raad Rheden heeft lak aan mening eigen inwoners

Foto: Jamie Lebbink, rheden.nieuws.nl

RHEDEN – Op dinsdag 19 oktober 2021 is de Rhedense raad voornemens om in te stemmen met een amendement inzake de almaar toenemende drukte in Nationaal Park Veluwezoom.

De indieners van het amendement, VVD, CDA, D’66 en GPR-burgerbelangen, kiezen er nadrukkelijk voor om het welbekende ‘rondje Posbank’ te laten voortbestaan.

Burgerparticipatie
Het afgelopen jaar heeft de gemeente Rheden de wensen en ideeën van hun inwoners en andere belanghebbenden in kaart gebracht. Een proces van enquêtes, ophaalsessies en klankbordgroepen, waar iedereen die dat wilde een bijdrage aan kon leveren, heeft geleid tot een uitgebreid rapport met drie scenario’s. Op basis hiervan heeft het college van B&W het advies gegeven om scenario C (Nationaal Park Veluwezoom wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer) als basis te kiezen voor het Masterplan Veluwezoom.

De feiten liegen er niet om:
– In de enquête die de Gelderlander hield in 2019 was 60% van de 5161 stemmers vóór afsluiting van het Nationaal Park Veluwezoom voor gemotoriseerd verkeer.
– In de enquête die Studio Rheden hield op 3 december jongstleden was 54% voor afsluiting van het Nationaal Park voor gemotoriseerd verkeer.
– In de klankbordsessies voor het Masterplan Veluwezoom was 75% voor afsluiting van het Nationaal Park voor gemotoriseerd verkeer.

Geen onderzoek, geen draagvlak

Als de raad van Rheden morgen vóór het amendement kiest, wordt een plan aangenomen waar geen enkel onderzoek aan vooraf is gegaan en wat met geen enkele belangengroep is besproken.

Navrante van het verhaal is dat het een herhaling van zetten is. 25 jaar geleden speelde exact dezelfde discussie. Ook toen durfde de raad niet te kiezen voor een scenario waarbij de natuur als winnaar uit de bus kwam.

De gemeenteraad van Rheden heeft de kans om zich te profileren als een voorbeeld voor Nederland en de rest van Europa. Een voorbeeld van hoe een kleine gemeente groot kan zijn in het beschermen en beheren van een Nationaal Park. Een voorbeeld van wat de juiste manier is om met een Natura2000-gebied om te gaan. Maar de gemeenteraad lijkt zich doof te houden en te kiezen voor een oplossing waar de natuur geen baat bij heeft en waar de ondernemers en inwoners geen vertrouwen in hebben.

Amendement dat morgen (19 oktober) zal worden ingediend door CDA, VVD, D’66 en GPR-Burgerbelangen van de gemeente Rheden is hieronder in te lezen.

Concept Amendement Masterplan

Ingezonden door: Coalitie Veluwezoom

De Raadsvergadering is online HIER te volgen.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden