VVD Rheden: Klimaat-uitdagingen…? Dit gaan we doen:

Foto: VVD Rheden

Advertorial VVD Rheden: “Rheden moet net als alle andere gemeenten in Nederland verduurzamen. In de toekomst gaan huizen van het gas af, zonneparken en windmolens verschijnen in het Nederlandse landschap. Dat zijn flinke veranderingen, die om verstandige keuzes en om draagvlak onder de inwoners vragen. Om de gewenste doelen en afspraken te kunnen realiseren zal iedereen in de gemeente zijn steentje moeten bijdragen!”

Wat hebben we al gedaan?

De gemeente Rheden zet al een aantal stappen. Op het gebied van circulariteit, waarbij het gaat om goed gebruik en hergebruik van grondstoffen, heeft de VVD een realistische blik voor ogen. Belangrijke punten voor de partij zijn praktische haalbaarheid en de betaalbaarheid. VVD Rheden zet in op isolatie van woningen, het toepassen van LED lampen waardoor er minder energie nodig is. Het nieuwe zwembad Biljoen en straks het nieuwe gemeentehuis zijn energiezuinig. De eerste stappen zijn gezet!

Wat gaan we doen, VVD?

“Rheden scoort niet hoog in windaanbod, met andere woorden: we hebben geen écht geschikte locaties voor het plaatsen van windmolens. Dat betekent niet dat we tegen windmolens zijn, we vinden alleen dat de turbines wel het juiste resultaat op moeten leveren als we ze in ons landschap plaatsen. Ook willen we niet dat het woningbouwprojecten in de weg staat, of dat het nadelige effecten heeft op de gezondheid van onze inwoners. En last but not least… een ruim draagvlak onder inwoners is wat de VVD betreft een must.

Energieopwekking door het plaatsen zonnepaneelvelden in onze weilanden heeft een grote impact op ons landschap. Daarnaast willen we onze groene weiden graag behouden voor onze agrariërs, want die paar boeren die we in Rheden nog over hebben zijn ons dierbaar.

Onze oplossing is eigenlijk heel eenvoudig: wij zijn van mening dat energie die je niet gebruikt hoef je ook niet op te wekken, en dat is ons streven – isoleren dus! Te denken valt dan aan het subsidiëren van het isoleren van woningen tot het met het stimuleren van zonnepanelen op (gemeentelijke) gebouwen.

Wat wij vooral belangrijk vinden is dat we de maatregelen die we nemen afstemmen op de haalbaarheid en de betaalbaarheid van onze inwoners. We kiezen dus doelbewust voor maatregelen die we allemaal kunnen dragen en waar we allemaal achter kunnen staan. Zodat we succesvol – maar vooral gezamenlijk – in 2040 de eindstreep halen voor wat betreft onze klimaatambities.”

Onze plannen in het kort:

Een energieneutraal Rheden in 2040 door:

  • Energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken (kleinschalige opwek);
  • Het stimuleren van milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van duurzame energie;
  • Het maken van een klimaatplan per dorp en per wijk voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten (samen met bewoners en eigenaren van gebouwen);
  • Het verstrekken van snelle vergunningen voor laadpalen;
  • Het mogelijk maken dat iedereen de kans heeft óf krijgt om verduurzaming ook financieel te realiseren (subsidies) – ook als dat ten koste gaat van de snelheid van de transitie. Nogmaals: voor ons is het belangrijk dat we gezamenlijk de eindstreep halen in 2040. Verduurzaming is voor iedereen, en niet alleen voor de mensen die het kunnen betalen;
  • En – als laatste – het stimuleren van innovatie en ondernemerschap in duurzame energieprojecten. De gemeente zal deze nieuwe sectoren actief ondersteunen voor werkgelegenheid en voor het floreren van de lokale economie.

(Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door VVD Rheden)

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen