INGEZONDEN: Schrijnende politieke belangenbehartiging.

Foto: Rijksoverheid

INGEZONDEN – Op 16 maart mogen we weer naar de stembus om onze gemeenteraad samen te stellen. Alle deelnemende partijen doen hun best een zo aansprekend mogelijk programma samen te stellen voor de komende 4 jaar om stemmen te winnen. Natuurlijk wordt een nieuw college samengesteld op basis van evenredigheid en  compromissen, waarbij verkiezingsbeloften van de deelnemende partijen worden afgezwakt.

Getracht zal toch moeten worden de belangen van de kiezer te behartigen. Terugkijkend op de laatste 4 jaar constateer ik dat met name D66 hierin tekortgeschoten is.

Ik ben al jaren betrokken bij de RES. Tot de vaststelling van RES1.0 was geen sprake van zoekgebieden voor grootschalige energieopwekking in Rheden. Plots verscheen het in de plannen voor RES2.0. Wethouder Klomberg opperde mogelijkheden in de Beemd en Soerense Broek en verdedigde dit te vuur en te zwaard. Vele zienswijzen in aanloop naar besluitvorming werden ingediend, maar niet ontvankelijk verklaard.

Aangedragen alternatieven als water- kernenergie werden niet in ogenschouw genomen, evenals  voorgestelde andere plaatsen. Landschappelijke bezwaren, gezondheidsrisico’s, gebrek aan wind (=rendement) en overlast  werden weggewuifd onder het motto  ‘we moeten wat’. De voorziene turbine in de Soerense Broek groeide naar een tiphoogte van 240 m., maar afstanden tot bebouwing bleven gelijk. Een ongeveer 1600 keer getekende petitie werd in ontvangst genomen en verdween vervolgens in de onderste lade of in de prullenbak, maar er werd in ieder geval niets mee gedaan.

Europese afstandsnormen van 10x tiphoogte (=2,4 km), waarbinnen Spankeren, Dieren NO, Laag-Soeren en Leuvenheim, gelden hier niet. Enkel de achterhaalde Nederlandse wet. Gelukkig kwam de provincie met de kiekendief de inwoners te hulp. Nu worden de Nederlandse afstandsnormen herzien en komt onderzoek naar gezondheidsrisico. Steeds vaker stranden voorgenomen windparken door voortschrijdend inzicht of gerechtelijke uitspraken. Ook rond Brummen, waardoor mogelijk clusteren niet meer geldt. Wat resteert is een gedrocht nabij een onlangs aangelegd natuurgebied.

Volgens lijsttrekker Roumen in de Regiobode (16/2) is de heer Klomberg beoogd wethouder van D66 in het nieuwe college, die graag zijn werk wil voortzetten. In de editie van 23 februari bestempelt hij goed wonen als een eerste levensbehoefte en grondrecht. Wat hij er niet bij zegt is, dat je in Spankeren, Dieren NO, Laag Soeren en Velp de overlast en risico’s van een windturbine cadeau krijgt.

Let op bij de komende verkiezingen en voorkom dit soort schrijnende ‘belangenbehartiging’.

Mart van Tol – Laag-Soeren.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

Cookieinstellingen