Woningmarkt van de gemeente Rheden

Foto: CC0

Advertorial – De woningmarkt staat onder druk. Ook in de gemeente Rheden. In onze mooie en groene gemeente willen heel veel mensen wonen en blijven wonen.

Maar de woningmarkt zit op slot. Het woningaanbod sluit niet aan op de vergrijzende samenleving, sociale woningbouw kent lange wachtlijsten en ruimte voor nieuwbouw kost waardevolle groene ruimte. De prijzen van koopwoningen rijzen de pan uit. Beschikbaarheid en betaalbaarheid belemmeren binnen onze gemeente de instroom van starters en het doorstromen van senioren naar woningen die hun beter passen.

Wonen is een grondrecht. De overheid is verantwoordelijk voor volkshuisvesting. Die verantwoordelijkheid betekent dat keuzes gemaakt moeten worden. Voor een woningaanbod dat past bij de samenstelling van onze inwoners, voor het wegnemen van zoveel mogelijk drempels die doorstroming belemmeren. Voor gevarieerde nieuwbouw die milieu en landschap zo weinig mogelijk belasten. Woonwijken waar door een goede woningmix geen sociale scheidslijnen ontstaan.

Deze mix in huizen moet voor de PvdA bestaan uit 30% sociale huurwoningen, maar ook middeldure huur – huren tot € 950 – en goedkope koopwoningen, liefst onder € 275.000,-

Goedkoop en iets duurder, voor jongeren en starters, maar ook voor doorstromers en senioren. Vooral betaalbaar! Immers de meeste inwoners hebben een heel gewoon (modaal) salaris. Bij zo’n salaris past ook een gewoon huis in een leuke buurt, waar kinderen op kunnen groeien en je goed oud kunt worden. Dat zijn de keuzes waar we nu voor staan. Niet langer kiezen voor het grote geld en daarmee dure woningen, maar voor onze inwoners. Voor de mensen die graag in de gemeente Rheden willen blijven wonen, die hier hun sociale leven hebben opgebouwd. Daar horen ook vernieuwende woonvormen bij, waarbij je kunt denken aan tiny houses of een knarrenhof.

Ontmoeting is hierbij van groot belang. In je eigen wijk. Op school, in dorps- of buurthuis, met sport of cultuur. Die voorzieningen moeten dan ook behouden blijven. Samen met de buurt zorgen voor een mooie wijk, die veilig is. Waar straten schoon zijn, er voldoende groen in de wijk is en er speelvoorzieningen zijn. Aandacht is voor het klimaat door een goede inrichting van de openbare ruimte. Dat zijn de keuzes van de PvdA voor de gemeente Rheden. Een gemeente waar je betaalbaar kunt wonen en er naar de toekomst wordt gekeken. Zodat ook onze kinderen kunnen opgroeien in de mooie gemeente die Rheden is #ThuisinRheden. Meer weten: www.pvda.rheden.nl/standpunten

Dit artikel is mede mogelijk gemaakt door: PvdA Rheden

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen