COLUMN: Klacht ongegrond

Foto: CDA Rheden

COLUMN – De bewoners die de gevolgen gaan ondervinden van de plannen van de gemeente Rheden door plaatsing van windmolens in hun woongebied klagen altijd over het feit dat ze niet geïnformeerd en gehoord worden.

Ook is er gezegd dat, toen er bleek dat er ook windmolens in Brummen aan het Zaaibroek moeten komen, de verschillende gemeentes niet met elkaar praten. De plannen niet met elkaar afgestemd worden.

Beste mensen, wat dat betreft is jullie klacht ongegrond! Excuses zijn op zijn plaats.

Er moet namelijk een bovengemiddeld goede samenwerking tussen de gemeentes zijn.  Ik ben geïnformeerd over het volgende. Op 2 Februari 2021 was er een Webinar van de gemeente Brummen en konden bewoners inspreken.

Hetzelfde idee als bij de gemeente Rheden. Eerst een algemeen verhaal en dan discussie sessies in kleinere groepen. Er konden vragen gesteld worden via de chat die dan beantwoord werden door een medewerker van de gemeente.

In het geval van de gemeente Brummen was dit Dhr. Kees Verspui. Die naam komt u misschien bekend voor? Dat kan kloppen want Dhr. Verspui is raadslid van D66 in de gemeente Rheden. De partij die voorstander is van het plaatsen van windmolens in onze gemeente. Ook is hij werkzaam voor de Cleantech Regio, als regio coördinator omgevingsbeleid maar dus ook bij de gemeente Brummen.

Dat noemen ze zo mooi: “als een spin in het web”. Dus het kan niet anders dat de communicatie tussen wethouder Dorus Klomberg D66 en Kees Verspui D66, dus tussen de gemeenten, goed moet zijn. Dat is goed nieuws. Ik wil daarom van de gelegenheid gebruik maken om Kees Verspui te vragen om in Brummen te melden dat;

  • in de gemeente Rheden grote weerstand is tegen de windmolens aan de Broekdijk gecombineerd met die in het Zaaibroek. Misschien kan dat dan ook in het Cleantech regio overleg meegenomen worden.
  • dan ook graag de veelgenoemde suggestie windmolens groeperen in Apeldoorn, bij het industrie gebied en langs de A50 goed bekijken. Ik heb begrepen dat men aan het versnipperen is.
  • graag wil ik nogmaals onder de aandacht brengen dat de RES de Broekdijk niet als wind zoekgebied aangewezen heeft.
  • ook is er blijkbaar nu nog steeds onduidelijkheid hoe ver windmolens van de Veluwe en de Veluwe flank (natura 2000) af zou moeten staan. Die is gesteld, daar komt u op terug. Dat is toch vreemd om dan de plannen te ontwikkelen zonder precies te weten waar het mag. Dit tav een zeer bijzonder gebied. Wilt u dat in het regio overleg meenemen?

Ook werd er tijdens het Webinar een enquête gehouden.

Tijdens dit Webinar kwam daar blijkbaar veel weerstand tegen. De helft deed niet mee en mensen haakten af omdat er natuurlijk weer een voorkeur van precies 50% wind en 50% zon uit kwam. Het voor de gemeente gewenste resultaat (er stond nergens: bent u tegen windmolens in ons mooie bijzondere gebied). Er werd gemeld dat dit niet uitgelegd mag worden dat men voorstander was van windenergie. Dat dit niet representatief is.

Advies:

Kies binnen de Cleantech regio een gebied dat wel geschikt is voor windmolens en niet het gebied dat tussen de natura 2000 gebieden Brummense Broek, Veluwe en IJsseluiterwaarden ligt. Laat het nieuwe natuurgebied Soerense Broek leven en de bewoners van het Zaaibroek, Spankeren en Dieren N.O. ook.

Alvast bedankt namens de Wespendief en de 1400 bewoners uit de regio die de petitie NEE tegen windmolens Broekdijk Spankeren getekend hebben.

Ingezonden door: T.G.N. de Molen

Noot van de redactie: Rheden.nieuws.nl geeft bewoners, voor- en tegenstanders, van een probleem/visie de gelegenheid een ingezonden brief te sturen om ruimte- en aandacht te krijgen van een breed publiek. Zij nemen hierbij zelf geen standpunt in. 

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen