Windturbines maken wel degelijk ziek

Foto: Belangengroep Velp Zuidoost

INGEZONDEN – Infra frequent geluid – Windturbines maken wel degelijk ziek – Tijd voor bezinning.

9 maart 2021 heb ik tijdens het raadsspreekuur nogmaals het negeren van gezondheidsrisico’s onder de aandacht gebracht. Voor mijn ingediende zorgen in februari wordt ik namelijk verwezen naar het participatietraject – dus naar de partijen die de windturbines gaan realiseren – als onderzoek of nieuwe regelgeving daar aanleiding toe geven. Tot zover de invulling van het “voorzorgsbeginsel” in het gemeente beleid.

Hieronder de informatie betreffende gezondheidsrisico’s die ik had ingediend:

Wij wonen prachtig aan de rand van Dieren Noord-Oost …. U voelt hem al aankomen. Gelukkig geeft de wespendief tijd voor bezinning, maar als het aan wethouder Klomberg ligt, gaan de plannen met vertraging alsnog door.

Ik heb de afgelopen periode informatie gezocht om te kunnen beoordelen in welke mate er geluidsoverlast valt te verwachten van de 180 of 240 meter hoge windturbines op circa 600 m van mijn slaapkamerraam. Ik maak me nu pas echt zorgen en wil het negeren van “geluidsoverlast” onder de aandacht brengen:

We meten alleen wat we kunnen HOREN en zeggen dan dat er geen effect op de gezondheid is!    

Enkele feiten:
De regelgeving, gezondheid van mensen en geluidshinder is volledig gericht op geluid dat hoorbaar is voor de mens. Het hoorbare frequentie bereik is 16 – 16.000 Hertz (Hz). De RIVM heeft hiervoor de richtlijn Omgevingsgeluid en gezondheid opgesteld.
Geluidsmetingen en normen voor omgevingsgeluid worden uitgevoerd en uitgedrukt in dB(A), in allerlei berekende gemiddelde waarden. Decibel dB(A) is de sterkte van het geluid gecorrigeerd voor de gevoeligheid van het menselijke oor. In de praktijk wordt ook vaak gewoon dB gebruikt, maar het is allemaal dB(A).

Laag frequent geluid, zoals bromtonen vallen in het lage gedeelte van de hoorbare frequenties (<125 Hz). Hiervoor bestaat een voorlopige richtlijn (RIVM 2016).
In het lage frequentie bereik wijkt de dB(A) waarde steeds meer af van de aanwezige sterkte van het geluid. Geluidsgolven onder 16 Hz worden NIET gemeten.
Infra Frequent geluid ligt tussen 0,01 – 16 Hz. Dit kun je niet horen, wordt niet gemeten en niet geanalyseerd in de huidige benadering van geluid in de bewoonde omgeving.

Windturbines produceren Infra Frequent geluid tussen 1 – 10 Hz. Geluid met een lagere frequentie draagt verder en dringt verder door in materialen dan geluid met een hogere frequentie. Bekende maatregelen voor geluidsisolatie voor hoorbaar geluid zijn irrelevant voor Infra Frequent geluid.

Uit bovenstaande feiten blijkt dat Infra Frequent geluid, zoals van windturbines, dus gewoon wordt genegeerd.

Als gevolg van onrust en berichten over klachten van inwoners zijn er natuurlijk wel onderzoeken, literatuur studies en kort durende testen uitgevoerd. En dan wordt geen consistent verband gevonden tussen klachten en hoorbaar geluid. Zie referenties in GGD Informatie blad invloed windturbines (2013), literatuurstudie RIVM Health effects related to wind turbine sound – an update (2020). Als verklaring wordt geconcludeerd dat mensen vooral klachten krijgen als ze stress ervaren door windturbines.

Het vreemde is dat we allemaal heel goed weten dat er essentiële verschillen zijn tussen het effect van zichtbaar licht, ultra violet licht, infra rood licht, röntgen straling enz. op de mens.

Waarom wordt niet-hoorbaar geluid dan genegeerd als het gaat om klachten of zorgen over windturbines in de bewoonde omgeving? Niet alleen worden de mogelijke gevolgen genegeerd, maar er wordt niet eens gemeten aan hoeveel Infra Frequente geluidsgolven omwonenden worden blootgesteld.

Er zijn wel degelijk volop signalen uit de wetenschappelijke wereld dat Infra Frequent geluid van invloed is op de gezondheid van mensen en dat dit serieus moet worden genomen.

In het NL tijdschrift Medisch Contact is in 2018 gepubliceerd: Windmolens maken wel degelijk ziek – Toepassing van voorzorgsbeginsel en beter onderzoek zijn nodig. In het artikel wordt tevens aangegeven dat Gidslanden tot inkeer komen (Denemarken, Beieren).

Klinisch fysicus dr. Ir. Jan de Laat (LUMC) heeft meer dan 300 recent gepubliceerde wereldwijde studies geanalyseerd en zal hierover binnenkort publiceren. Zijn bevindingen betreffen o.a. slaapproblemen, verergering van hartklachten, verhoogd risico op beroerte.
Een ander opvallend initiatief – de start van de website www.WindWiki.nl voor het delen van kennis en ervaring over windturbines: “Wij zijn bezorgde artsen, die zich betrokken voelen bij het leefklimaat in Nederland en bij het Nederlandse landschap.” “Wij signaleren dat de wetenschappelijke kennis over de gevolgen van laag frequent geluid van windturbines onvoldoende bekend is bij beleidsmakers, artsen en de algemene bevolking.”

De aspecten van Infra frequent geluid worden in een presentatie van Prof. Dr. Mariana Alves-Pereira heel duidelijk uitgelegd:
INFRASOUND AND LOW FREQUENCY NOISE – Ljubljana 2018

Zij meet en analyseert het hele frequentie bereik van aanwezige geluidsterkte (dB lineair, zie figuur). Zij is een gerenommeerde wetenschapper (educational degrees Physics, Environmental science, Biomedical Engineering, meer dan 50 wetenschappelijke publicaties, 3 scientific awards) en is werkzaam in een research groep van de universiteit in Lissabon. Er zijn meerdere presentaties van haar te vinden op internet o.a. in Finland met aanvullend een interview en ook in Nederland (met vertaling).

Ik wil hier enkele gevolgen noemen uit de presentatie van Alves-Pereira, die worden toegeschreven aan Infra Frequent geluid van Windturbines: al moe bij het opstaan, geheugen- en concentratieproblemen, prikkelbaarheid, irritatie bij geluid (zelfs muziek), depressiviteit, meervoudige stille hart infarcten, abnormale verdikkingen van cardiovasculaire structuren.

Zij geeft confronterende resultaten van een onderzoek over medische problemen die zijn aangetoond bij minimaal 50% van de omwonenden: milde problemen (na 1-4 jaar, o.a. bronchitis, maagzuur), middelmatige problemen (na 4-10 jaar, o.a. maag ontsteking, bloed in urine) en ernstige problemen (na >10 jaar, o.a. psychiatrische problemen, ernstige gewrichtsklachten). Voor het volledige overzicht verwijs ik naar de presentatie.

Ik was dus op zoek naar informatie om te kunnen beoordelen in welke mate ik echt geluidsoverlast zou kunnen verwachten. (Dat is inmiddels helaas ook duidelijk geworden.) Maar, het antwoord toont aan dat de term “geluidsoverlast” een misleidende weergave van de risico’s voor de gezondheid is en dat het werkelijke risico wordt genegeerd. En niet alleen voor bewoners aan de rand van Dieren Noord-Oost, maar voor de wijde omtrek van grote windturbines.

Ik hoop dat de gemeente Rheden en onze Gemeenteraad de wetenschappelijke signalen kunnen HOREN en het voorzorgsbeginsel in de Omgevingswet recht doen!

Ingezonden door: Joan Reuver (Dieren)

Noot van de redactie: Rheden.nieuws.nl geeft bewoners, voor- en tegenstanders, van een probleem/visie de gelegenheid een ingezonden brief te sturen om ruimte- en aandacht te krijgen van een breed publiek. Zij nemen hierbij zelf geen standpunt in.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbriefAdverteren op rheden.nieuws.nl bel dan: Dolf Verschuren voor de prijzen en mogelijkheden 06 – 4025 3846

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen