AZC in Velp informatieavond verloopt rustig en wordt zeer druk bezocht

VELP – Woensdagavond 26 november was er een informatieavond in het restaurant van Rijnstate Kliniek Velp, georganiseerd door het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) en de gemeente Rheden.

Een avond waarin uitleg gegeven werd over de komst van een asielzoekerscentrum in de vroegere zusterflat van Ziekenhuis Velp en voormalig kantoorpand van Rijnstate Kliniek Velp aan de Broekstraat te Velp. Deze avond was vooral informatief van karakter en men kon in gesprek met de gemeente, het COA, Vluchtelingenwerk en de IND om antwoorden op vragen te krijgen die men had over het nieuw te komen AZC en haar bewoners.
De avond trok veel bezoekers, burgemeester Petra van Wingerden opende de informatieavond en bijna alle raadsleden waren aanwezig, maar ook heel veel omwonenden waren naar Kliniek Velp gekomen om vragen te stellen aan de diverse organisaties.
 
Burgemeester Petra van Wingerden nam als eerste het woord en gaf aan dat de gemeenteraad unaniem een besluit heeft genomen over de hulpvraag vanuit het COA om asielzoekers te huisvesten en dat zij daar niet alleen met het college maar ook met de alle partijen binnen de gemeenteraad achter staan. “Er zijn veel ‘brandhaarden’ in de wereld op dit moment en de toestroom aan mensen die een veilig onderkomen zoeken neemt hierbij toe, de gemeente is van mening dat deze mensen recht hebben op een veilige omgeving en de zusterflat is binnen de gemeente een locatie die daarvoor geschikt gemaakt kan worden”.
 
cw4t3z6geke96kqladel5u8g4
Vanuit de zaal is een andere mening voelbaar. “Waarom niet ergens anders”, “In een ander land”, “Bij iemand anders in de achtertuin”, het bleef kalm en de bezoekers hoorden rustig toe, naar wat er verteld werd door de verschillende sprekers. 
Mevrouw Janet Helder (bestuurslid COA) heeft uitleg gegeven over het aantal asielaanvragen in het land, waar mensen vandaan komen, de hulpvraag voor de huidige en nog komende opvang, de noodzaak, en verder heeft ze uitleg gegeven over de het proces en de procedures die er gevolgd dienen te worden voor zowel de asielzoekers als de gemeente om een en ander mogelijk te maken.
Bezoekers van deze avond konden daarna vragen stellen of hun zorgen uitspreken aan de raadsleden of aan medewerkers van de diverse organisaties en persoonlijk met hen in gesprek gaan. Enige omwonenden waren het met deze constructie niet eens  en waren boos dat dit niet ‘en plein public’ in de zaal besproken werd. Eén aanwezige verliet na dit kenbaar gemaakt te hebben direct de zaal.
h7e9tu1d5m8b0q0rpsskctmuj
Na ongeveer drie kwartier werden veelgestelde vragen, gezamenlijk in de zaal toegelicht, zoals hoe zit het met de veiligheid en het veiligheidsgevoel wat mensen ervaren bij een toename aan hangjongeren in het winkelcentrum, hoeveel medewerkers zijn er aanwezig, is er extra bewaking e.d, tot slot was er nog gelegenheid om vanuit de zaal vragen te stellen en zorgen uit te spreken.
Hier werd volop gebruik van gemaakt. De gemeente gaf aan ook na deze avond bereikbaar te zijn voor vragen en overige zaken en het COA zal er voor zorgen dat omwonenden een brief ontvangen met belangrijke telefoonnummers en extra informatie tegen de tijd dat de nieuwe bewoners arriveren.
oaretvmxo6a09wma7dh1myhsc
Op  deze avond hebben meer dan tien personen zich ingeschreven als vrijwilliger bij het toekomstige AZC, dit laat zien dat er behalve alleen tegenstand ook mensen waren die zich wensen te bekommeren over de minderbedeelden, al komen ze niet alleen uit Nederland.
Het COA verwacht dat de eerste asielzoekers eind februari 2015 zullen arriveren, tot die tijd is er gelegenheid voor de gemeente en het COA om de juiste vergunningen en procedures te volgen om e.e.a. gerealiseerd te krijgen. 
Hierbij hoort natuurlijk ook  het indienen van bezwaren tegen de plannen. Burgemeester Petra van Wingerden en Wethouder Tjebbe Vughts zijn de primair verantwoordelijken en aanspreekbaar bij de gemeente en op de site www.coa.nl vindt u meer antwoorden op vragen over AZC’s en asielzoekers.
Kijk voor een eerdere publicatie over het nieuw te komen AZC in Velp op:
o5v4ovch5kmtnwmsldecl3qwd
Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws via Facebook? Klik HIER en druk op “Vind ik leuk”. Liever via Twitter? Volg ons via @HetRhedenNieuws
Klik HIER wanneer u zich wilt aanmelden voor de nieuwsbrief.
X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden