Begroting gemeente Rheden in balans door diverse maatregelen

Foto: .

De gemeente Rheden verkeert in financieel zwaar weer. Al enkele jaren zijn er grote tekorten en teert zij in op haar reserves. Het college van de gemeente Rheden grijpt nu in door maatregelen te treffen. In 2020 is er nog sprake van een tekort op de begroting, maar vanaf 2021 is er sprake van een overschot.

Bij de behandeling van de Kadernota 2020 tijdens de raadsvergadering van 11 juni, bleek al dat voor de komende jaren een aanzienlijk  meerjarig tekort wordt verwacht. Het college heeft zich daarop een taakstelling van structureel  € 6 miljoen per jaar opgelegd. De afgelopen maanden zijn de maatregelen in beeld gebracht die tot deze bezuiniging van jaarlijks € 6 miljoen kunnen leiden. Met deze maatregelen komt de begroting meerjarig weer in evenwicht.

Rheden staat niet alleen

De huidige financiële problemen worden met name veroorzaakt door een grote toename van de zorgvraag in de gemeenten. Hierin staat gemeente Rheden niet alleen. Veel gemeenten laten tekorten zien op de zorg. Samen met andere gemeenten pleit Rheden bij het kabinet voor meer geld en aanpassing van de wijze van financiering.

Bezuinigingen

De opgenomen bezuinigingen lopen op van € 4,5 miljoen in 2020 tot € 6,7 miljoen in 2023. De bezuinigingen treffen de gemeentelijke organisatie, de inwoners en ook samenwerkende partijen. Daarnaast wil het college haar inkomsten verhogen om de tekorten op te vangen.

Inkomsten verhogen

Gemeente Rheden wil haar inkomsten verhogen, door bijvoorbeeld het verhogen van de leges en de toeristenbelasting en de afvalstoffenheffing en rioolrechten kostendekkend te maken. Nu betalen inwoners voor deze laatste minder dan dat de kosten zijn.

Bedrijfsvoering

In 2023 zullen er minder ambtenaren in dienst zijn en de ambtelijke organisatie moet haar werkwijzen aanpassen. Ook wil het college de ingerichte netwerkorganisatie nog eens goed onder de loep nemen.

Jeugdzorg, Wmo en participatie

Binnen de Jeugdzorg, Wmo en participatie leveren de bezuinigingen in 2023 uiteindelijk € 3,3 miljoen op. Sommige voorzieningen gaan van maatwerk naar meer algemeen of versoberen. Denk daarbij aan de algemene voorziening Hulp bij huishoudingen en het verminderen van beschut werk. Door het toezicht op Jeugd en Wmo te versterken komt er meer grip op de uitgaven.

Samenwerkende partijen

Gemeente Rheden bekijkt de diensten die zij van partijen afneemt nog eens goed. Ook verwacht zij van deze partijen dat zij kritisch kijken naar hun organisatie en de kosten die zij maken.

Gemeenteraad beslist

De gemeenteraad heeft het laatste woord. Tijdens een bijeenkomst voor inwoners en andere betrokkenen op 2 oktober in het gemeentehuis informeert het college over de begroting en de maatregelen die zijn opgenomen. Op 22 oktober debatteert de gemeenteraad over de begroting. Inwoners kunnen ook deze vergadering bijwonen. Op 12 november neemt de raad een definitief besluit over de begroting.

Lees ook:

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen