Leefbare wijken en betaalbare, duurzame en levensloopgeschikte woningen

Foto: rheden.nieuws.nl

GEMEENTE RHEDEN – In 2020 gaan Vivare en gemeente Rheden verder met de aanpak van Velp Zuid. Daarnaast gaan zij aan de slag met wijkvisies voor kwetsbare wijken in Dieren en Rheden. Hier kijken zij ook nadrukkelijk naar de sociale component.

Verder streeft Vivare er naar om in alle huurklassen voldoende sociale woningen beschikbaar te hebben, zodat de slaagkansen van alle doelgroepen meer in balans zijn. Andere thema’s waaraan gewerkt wordt zijn vraag en aanbod van levensloopgeschikte woningen en het verduurzamen van de sociale huurvoorraad. Dit zijn de voornaamste onderwerpen uit de prestatieafspraken waarvoor de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en huurdersvereniging Rheden op 12 december tekenen.

Vivare is met bijna 5.800 woningen veruit de grootste woningcorporatie in de gemeente Rheden en daarmee ook de belangrijkste partner van de gemeente voor het uitvoeren van de woonvisie 2014-2020. Elk jaar maken de gemeente Rheden, woningcorporatie Vivare en Huurdersvereniging Rheden (HVR) afspraken over wat ze het komend jaar willen bereiken. De partijen zorgen er samen voor dat mensen met een kleine beurs prettig en betaalbaar kunnen wonen. Natuurlijk zijn er uitdagingen, want de partijen willen zo min mogelijk huurverhoging, maar ook dat de woningen duurzaam en levensloopbestendig worden.

CO2 neutraal wonen in 2050

Om in 2050 CO2 neutraal te kunnen zijn, is er intensieve samenwerking nodig. In 2020 spannen partijen zich samen in om een goed doordachte warmtevisie te ontwikkelen, die richting geeft aan de ontwikkeling van aardgasvrije wijken. Daarnaast gaat Vivare door met het verduurzamen van haar woningen om de warmtevraag te reduceren. Ook voor 2020 staan er weer honderden woningen in de planning. En er wordt bij renovatie en groot onderhoud meer aandacht gegeven aan het klimaatbestendig maken van de buurt. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het afkoppelen van regenwater. Op grote schaal investeren in duurzaamheid wordt wel moeilijker te realiseren door de verhuurdersheffing. Een gezamenlijk lobby voor afschaffing/vermindering van deze extra belasting voor corporaties is ook één van de afspraken.

Levensloopgeschikt

Senioren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen woning wonen. Wij stimuleren mensen om al vroeg na te denken over aanpassingen aan hun woning om langer thuis te kunnen blijven wonen door het project ‘Mijn huis mijn toekomst’. Soms is dit niet mogelijk en moeten ouderen verhuizen naar een geschikte woning. In 2020 zullen vraag en aanbod van levensloopgeschikte woningen in beeld worden gebracht. Vervolgens kunnen uitvoeringsafspraken worden gemaakt om het aanbod van levensloopgeschikte woningen te vergroten. Ook onderzoeken partijen de verhuiswens van senioren uit grote eengezinswoningen. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt om welke aantallen het gaat, welke drempels er zijn om te verhuizen en welke oplossingen er zijn.

Leefbaarheid

Vivare, HVR en de gemeente Rheden streven naar leefbare wijken. In Velp Zuid wordt er verder gewerkt aan de herstructurering van dit gebied met behulp van twee klankbordgroepen. Hierin zitten bewoners, HVR, Vivare en de gemeente, die gezamenlijk de plannen optimaliseren. Voor Dieren en Rheden wordt er door de partijen gewerkt aan een wijkvisie. In 2020 moeten analyses van de wijken leiden tot een voorstel hoe de wijkverbetering het beste vorm kan krijgen.

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook onze Facebookpagina, volg ons op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden