Herstart planontwikkeling locatie Imboslaan Dieren

Foto: gemeente Rheden

DIEREN – Het college van B&W heeft besloten een nieuwe startnotitie met uitgangspunten voor te leggen aan de gemeenteraad voor de herstart van het bouwplan aan de Imboslaan in Dieren. In deze startnotitie is rekening gehouden met de wensen die de omwonenden eerder hebben geuit naar aanleiding van het vorige plan.

Een kleinere footprint (plek waar gebouwd mag worden) en de ecologische waarden zijn de belangrijkste uitgangspunten die gewijzigd zijn in de nieuwe startnotitie. Verder staan er punten genoemd over de woningaantallen, bouwhoogte, fietsverbinding en flora en fauna.

Buurtadvies

Nadat de raad akkoord is gegaan met de startnotitie, wordt Wijkplatform Dieren Noordoost (DiNO) gevraagd om in overleg met de buurt een buurtadvies uit te brengen. Dit advies betrekt de gemeente bij het opstellen van de kaders voor de planontwikkeling.

Raadsvergadering

De startnotitie staat (onder voorbehoud) op de agenda van de voorbereidende raadsvergadering van 7 april. Als mensen willen inspreken, kunnen zij contact opnemen met de griffie via T: (026) 49 76 266 of E: [email protected].

In de vergadering van 21 april neemt de raad een besluit over de startnotitie.

Aanleiding

In 2017 is een ontwikkelcompetitie uitgeschreven. Drie ontwikkelaars dienden een plan in. Uit de beoordeling, kwam het plan Imbospark van Klaassen/BPD als beste naar voren. Dit plan bleek echter op onvoldoende draagvlak te kunnen rekenen bij de directe omwonenden. Daarom is besloten het planproces opnieuw te starten. Klaassen/BPD zal te zijner tijd het nieuwe plan ontwikkelen.

Lees ook:

Het nieuws van rheden.nieuws.nl gemakkelijk volgen? Like dan ook haar Facebookpagina, volg hen op Twitter of LinkedIn en Instagram of krijg gratis haar dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden