Uitgangspunten voor woningbouw op het terrein Velp Tussen Broek en Water in Velp

Foto: rheden.nieuws.nl

VELP – Het college van B&W heeft besloten de Kadernota met uitgangspunten voor woningbouw op het terrein Velp Tussen Broek en Water (ziekenhuisterrein) voor te leggen aan haar inwoners. Iedereen kan hierop reageren. Reacties worden, waar mogelijk, meegenomen in de definitieve Kadernota die de gemeenteraad moet vaststellen.

In november vorig jaar was er een inloopavond waar mensen konden aangeven wat zij belangrijk vinden voor het gebied tussen de Broekstraat en Waterstraat in Velp. De belangrijkste onderwerpen die naar voren kwamen waren, het soort woningen en de bouwhoogte, een veilige woonomgeving, zorgen over arbeidsmigranten, voldoende groen, recreatiemogelijkheden en klimaataspecten.

Kadernota

Om tot een goed woningbouwplan te komen is, ook op basis van de opgehaalde informatie in november, een Kadernota opgesteld. Deze nota beschrijft de uitgangspunten waar de woonwijk aan moet voldoen.  Inwoners kunnen tot 9 april (zowel per e-mail als schriftelijk) reageren op de Kadernota. Op 9 maart is er van 18.30 uur tot 21.30 uur een inloopavond in de voormalige zusterflat aan de Broekstraat 9 in Velp. Daar kunnen mensen naar toe die nog vragen hebben over de uitgangspunten of die gelijk hun reactie willen achterlaten.

Hoe verder

In de zomer van 2020 neemt de gemeenteraad een besluit over de Kadernota. Vervolgens wordt de kadernota verder uitgewerkt in een Masterplan.  Hierin staat duidelijk waar de nieuwe bebouwing kan komen en hoe groen en wegen door het gebied lopen. Ook op dit Masterplan kan iedereen weer reageren. Vervolgens komt er een Ontwikkelstramien waarin de afspraken tussen gemeente en de ontwikkelende partijen staan. Daarna moet er nog een bestemmingsplan gemaakt worden met de formele inspraakprocedures. De verwachting is dat in 2022 de schop in de grond gaat.

Nieuwe woonomgeving

De herontwikkeling van het terrein moet een woonomgeving opleveren die er nog niet is in Velp. Een gebied met een stedelijke uitstraling en hoogwaardige architectuur, maar ook met voldoende ruimte voor water en groen. Natuurlijk moeten de woningen voldoen aan de eisen van deze tijd en inspelen op een veranderend klimaat.

Aanleiding

Het vertrek van het ziekenhuis en de wensen van vastgoedeigenaren zijn aanleiding om dit gedeeltelijk leegstaand en braakliggend gebied opnieuw in te richten. Het college van B&W heeft al eerder toegezegd mee te willen werken aan het veranderen van het ziekenhuisgebouw naar woningbouw.

Wethouder Ronald Haverkamp:

“Het is een goede zaak dat er woningen bij komen in onze gemeente want daar is behoefte aan. Ik hoop dat we samen met inwoners en eigenaren tot een mooi plan kunnen komen, zodat er snel nieuwe woningen gebouwd gaan worden.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden