Buurtbemiddeling beste oplossing bij burenruzies

Foto: Buurtbemiddeling Rheden Rozendaal Doesburg

RHEDEN/ROZENDAAL/DOESBURG – Blaffende honden, elke dag een mopperende buurman aan de deur en in de verte twee ruziënde buurtbewoners. Buurtbemiddelaars komen de meest uitlopende problemen tussen buren tegen.

Problemen waardoor mensen zich soms niet meer prettig voelen in hun huis of buurt. Terwijl met bemiddeling de situatie enorm kan opknappen.

Maar liefst 70% van de aangemelde zaken werd goed opgelost. 2564 getrainde bemiddelaars hielpen vorig jaar ruim 50.000 mensen bij het oplossen van burenconflicten. Dit blijkt uit de jaarlijkse benchmark Buurtbemiddeling van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Dat is een topje van de ijsberg van het totaal aantal overlastzaken. Want niet iedereen vindt zijn weg naar buurtbemiddeling.

Stormachtige groei buurtbemiddeling

Het afgelopen jaar kende buurtbemiddeling In Nederland een stormachtige groei. 30 nieuwe gemeenten en woningcorporaties volgden het goede voorbeeld en bieden hun inwoners nu buurtbemiddeling aan. Inmiddels hebben 253 gemeenten getrainde bemiddelaars tot hun beschikking; dat is 65% van alle gemeenten. In 2008 waren dit nog 108 gemeenten.

Rheden, Rozendaal en Doesburg

Ook in Rheden, Rozendaal en Doesburg komen aanmeldingen van buren binnen. Tot nu toe in 2017 waren er 100 aanmeldingen van buren. Bemiddelaars gaan op pad en bieden buren aan gesprekken te organiseren en hen te ondersteunen in deze gesprekken.
“Het is een uitdaging om een sfeer te creëren waarbij mensen zich veilig voelen om te praten”, lacht bemiddelaar Jan. “En ik leer er veel van.”

Soorten overlast

De top 3 van meest voorkomende klachten dit jaar is: geluidsoverlast, pesten/ treiteren, tuin en buitenproblemen. Zo komen getrainde bemiddelaars vaker in aanraking met gezinnen waar meerdere problemen spelen, is er meer sprake van (een vermoeden van) psychische problematiek of krijgen ze te maken met moeilijke burenruzies die erg geëscaleerd zijn. Gemiddeld gaat het om zo’n 20% van het aantal aangemelde zaken die als complex worden aangemerkt.

Aanpak woonoverlast

Dat burenproblemen en woonoverlast een steeds belangrijker thema wordt, blijkt ook uit het feit dat er sinds 1 juli 2017 een nieuwe wet voor de aanpak van woonoverlast is. Meer gemeenten en woningcorporaties zien buurtbemiddeling daarom als eerste logische en effectieve stap om problemen tussen buren op te lossen.

Wil je zelf bemiddelaar worden?

Binnenkort start de organisatie weer met de basistraining. Bijdragen aan de leefbaarheid in Rheden, Rozendaal en Doesburg? Vind je het leuk om meer te weten te komen over communicatie, kun je goed luisteren, heb je een neutrale en onpartijdige houding?

Neem dan contact met ons op

Buurtbemiddeling Rheden, Rozendaal en Doesburg, 06 – 2783 8471, [email protected] en kijk voor meer informatie ook op: http://www.buurtbemiddelingrrd.nl