GPR Burgerbelangen niet bij bijeenkomst op 7 mei

Lijsttrekker Magda Rook
Foto: GPR Burgerbelangen

INGEZONDEN – GPR Burgerbelangen is wederom uitgenodigd voor een bijeenkomst op 7 mei met de beoogde coalitie waarin zal worden uitgelegd wat er is gebeurd met de wensen die een aantal beoogde oppositiepartijen hebben uitgesproken.

Aan dat eerdere overleg heeft GPR Burgerbelangen niet deelgenomen omdat er toen pas één enkel gesprek was geweest tussen de beoogde coalitiepartijen.

Wij hebben toen aangegeven het te waarderen dat zij wilden overleggen met de overige partijen. Echter er was nog geen duidelijkheid bij ons of er sprake was van een nieuwe coalitie na dat enkele gesprek. En daardoor een uitnodiging tot inbreng van wensen in een coalitieprogramma volgens ons erg vroeg was.

Nu blijkt dat er de afgelopen weken blijkbaar geen ruimte of behoefte was om alsnog met ons in gesprek te gaan, ondanks dat dit in het eerdere gesprek met de (beoogde) oppositiepartijen wel als optie genoemd is. Uiteraard betreuren wij dat.

Wij verwonderen ons als fractieleden erover dat na een enkel gesprek al duidelijk was dat de partijen er uit zouden komen.

Wij zijn niet verder op de hoogte gehouden dan net als u via de pers. Zo hebben wij ook kunnen vernemen dat wij schijnbaar achter het idee staan om onze inwoners te vragen hun wensen voor het coalitieprogramma kenbaar te maken via de mail of facebook.

Dat is noch aan ons, of aan de SP of GL gevraagd.

Wij vinden dit evenwel een prima idee maar hopen dat er in het coalitieprogramma niet alleen de reacties van inwoners, verenigingen en ondernemers die per mail of Facebook reageren van belang zijn. Wij hopen dat ook wordt gedacht aan de 36.35% kiezers met hun 7000 stemmen die op GL, SP of GPR Burgerbelangen op basis van de verkiezingsprogramma’s hebben gestemd.

U begrijpt wij zullen geen gebruik maken van de uitnodiging tot het bijwonen van de uitleg over de wensen van GL en de SP. Wij hebben aan het eerdere overleg immers niet deelgenomen en aan ons kan dan ook geen inbreng worden teruggekoppeld.

Wij wachten de openbaarmaking van het coalitieakkoord af en zullen dit beoordelen op basis van ons verkiezingsprogramma.

Namens de fractie van GPR Burgerbelangen, Magda Rook

Lees ook:

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden