Ellecoms Belang maakt flitsende doorstart

Foto: Ellecoms Belang

Ellecom en de Ellecommers zijn enthousiast over de doorstart en nieuwe koers van Ellecoms Belang. Dat bleek wel op 25 oktober, toen de vereniging voor het eerst sinds lange tijd weer bij elkaar kwam voor een algemene ledenvergadering (ALV).

Rond de 70 mensen kwamen er op af en kozen unaniem voor het nieuwe bestuur.

Daarmee alleen al was de ALV een succes. Maar belangrijker dan die officiële goedkeuring, was de waardering die de aanwezigen toonden voor het nieuwe elan en de doelstelling van de vereniging: een verbindende factor zijn voor alle inwoners, straten en verenigingen in het dorp.

Ambassadeurs gezocht

Het nieuwe bestuur wil dat doen met zoveel mogelijk vertegenwoordigers, “ambassadeurs”, in het dorp. Zij kunnen dat doen namens hun straat of vereniging. Daarom zoekt Ellecoms Belang in elke straat (minimaal) één ambassadeur, bijvoorbeeld degene die nu al het initiatief neemt voor een straatetentje, een praatje maakt met nieuwe bewoners of een app-groep beheert van de straat. Als ook elke Ellecomse vereniging een ambassadeur biedt, ontstaat er een netwerk van betrokken mensen en kan het contact met Ellecoms Belang snel en makkelijk verlopen. Zodat de vereniging echt namens het dorp spreekt.

Nieuwe en oude leden

Bij de doorstart van Ellecoms Belang hoort ook het werven van nieuwe leden. Dat heeft al flink nieuwe en hernieuwde leden opgeleverd. Het goede voorbeeld gaf mevrouw Tol-Bosman, geboren en getogen in Ellecom. Als vrouw van oud voorzitter meneer Tol was zij de allereerste die het ingevulde aanmeldformulier inleverde. Voor het bestuur reden om haar in het zonnetje te zetten.

Dorpsschouw

Ook in Ellecom zijn er altijd dingen die nog leuker kunnen. Om die in kaart te brengen, houdt Ellecoms Belang op 10 november een dorpsschouw: het bestuur wandelt dan met vertegenwoordigers van de gemeente door het dorp. Iedereen die iets wil zeggen over gevaarlijke verkeerssituaties, onlogische bordjes, overlast of wat dan ook, kan zich aansluiten en haar zegje doen. De dorpsschouw start om negen uur vanaf het dorpsplein. De exacte route wordt kort van tevoren bekendgemaakt op het mededelingenbord. Namens de gemeente is in elk geval dorpswethouder Budel aanwezig, net als gastheer Freddy van Lee. Ook Ottelien Groeneberg van Radar Uitvoering Oost, die het welzijnswerk van de gemeente voor haar rekening neemt in Ellecom, loopt mee.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen