Structuurvisie ‘Dieren, mijn dorp van morgen’ in de maak

Foto: rheden.nieuws.nl

DIEREN – Samen met bewoners, ondernemers en organisaties heeft de gemeente een nieuwe structuurvisie voor het dorp Dieren gemaakt. In deze visie staat hoe Dieren er in de toekomst uit zou moeten zien.

Iedereen kan van 15 november tot 8 januari laten weten wat men hiervan vindt. Op 12 december is van 16.00 tot 20.00 uur bij Diderna 7 een pop-up store geopend voor geïnteresseerden.

De structuurvisie ‘Dieren, mijn dorp van morgen’ geeft antwoorden op vragen die in de samenleving spelen. Dit kunnen algemene vragen zijn zoals wat betekent de vergrijzende bevolking voor Dieren. Maar dit kunnen ook concretere vragen zijn zoals welke locaties hebben verbetering nodig, hoe kunnen typisch Dierense kwaliteiten beter benut worden, wat hebben buurten nodig voor een leefbare en gezonde toekomst en welke kansen zijn er voor het bedrijventerrein en het gebied langs het Apeldoorns Kanaal.

Inbreng bewoners, ondernemers en organisaties

Om te achterhalen welke vragen er leven, zijn eerst zo’n 20 bewoners, ondernemers en organisaties geïnterviewd. Daarna zijn er ideeën ontwikkeld en oplossingen bedacht voor de vragen. Hierover is eind 2017 een gebiedsconferentie georganiseerd. Ruim 60 enthousiaste en betrokken deelnemers gingen tijdens deze avond met elkaar in gesprek over de toekomst van Dieren.

Een deel van de ideeën en oplossingen die toen naar voren kwamen, zijn begin 2018 met een internetpeiling aan een breed publiek voorgelegd. Via de projectwebsite www.mijndorpvanmorgen.nl reageerden enkele honderden mensen op de verschillende thema’s, vraagstukken en stellingen.

Ter inzage legging ontwerpstructuurvisie

De ontwerpstructuurvisie ligt van 15 november 2018 tot en met 8 januari 2019 ter inzage bij de servicebalie in het gemeentehuis in De Steeg. Via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.mijndorpvanmorgen.nl is het ontwerp ook in te zien. In de tijd dat het ontwerp ter inzage ligt, kan iedereen hierop reageren.

Daarna wordt gekeken of de reacties aanleiding geven om de ontwerpstructuurvisie te wijzigen. Naar verwachting neemt de gemeenteraad in het voorjaar van 2019 een besluit over de ingediende reacties en de structuurvisie Dieren.

Meer informatie in de tijdelijk winkel

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerden op woensdag 12 december van 16.00 uur tot 20.00 uur terecht in de tijdelijke winkel bij Diderna 7. In deze pop-up store is de structuurvisie op papier in te zien, zijn informatieve posters te bekijken en zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden.

Structuurvisie

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening zijn gemeenten verplicht om voor hun gebied één of meer structuurvisies vast te stellen. De ontwerpstructuurvisie voor Dieren benoemt de kwaliteiten van het dorp, maakt ruimtelijke keuzes voor de toekomst en geeft een ontwikkelkoers richting 2030. De structuurvisie beschrijft hoe het dorp er in de toekomst uit zou moeten zien en welke maatregelen in de komende jaren genomen moeten worden om dat te bereiken.

Wethouder Ronald Haverkamp: “Mooi om te zien dat er nu een ontwerpstructuurvisie ligt die is gemaakt samen met bewoners, ondernemers en organisaties uit Dieren. Want het gaat tenslotte om de toekomst van hun dorp. Ik ben benieuwd wat alle partijen van het ontwerp vinden.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden