Eerste 7 certificaten dankzij project Dream Job

DE STEEG – Op dinsdag 27 november om 15.15 uur was de feestelijke uitreiking van de certificaten aan jongeren die mee hebben gedaan aan het project Dream Job. Deze uitreiking vond plaats in het gemeentehuis in De Steeg.

Wethouder Ronald Haverkamp is blij met het behaalde resultaat

“Ik hoop dat jullie de vervolgopleiding verder zullen afronden de komende 12 weken en er een baan in zit bij één van de bedrijven waar jullie stage hebben gelopen. Dit is een goede start om de nog 1000 mensen die in de bijstand zitten, ook op deze wijze weer aan het werk te krijgen.”

Zeven jongeren waarvan er 6 op het gemeentehuis aanwezig waren, hebben het hele traject volledig doorlopen en van een groot aantal is nu al bekend dat zij doorstromen naar betaald werk. Iedereen is erg positief over dit eerste traject van Dream Job en aan de hand van de opgedane ervaringen wordt op dit moment het volgende traject alweer voorbereid.

Klik op de bovenste foto voor meer foto’s.

Wat is Dream Job?

Dream Job is een ontwikkelingsproject voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar. Tot 2020 gaan er minimaal drie trajecten lopen. Door deelname aan Dream Job maken deze jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt. Dream Job wordt uitgevoerd in een triple helix; een samenwerking van overheid (gemeente), onderwijs en ondernemers. In Rheden heet die samenwerking Triple Helix VeluwezOOOm.

De provincie Gelderland heeft inmiddels subsidie toegekend voor dit succesvolle project en ook de Ondernemers Club Rheden (OCR) heeft financieel bijgedragen.

Waarom Dream Job?

Ondernemers hebben problemen met het vinden van geschikt personeel, onderwijs ziet dat de stap van school naar werk soms te groot is en de gemeente wil graag dat meer jongeren meedoen in de samenleving door o.a. het hebben van betaald werk. Kortom een gedeelde verantwoordelijkheid en een gezamenlijk doel.

Hoe ziet Dream Job er uit?

Een traject duurt 12 weken en is gesplitst in twee delen; ontwikkeling en praktijk. In de eerste periode zijn de weken onderverdeeld in thema’s en elke week zijn er vier sessies. De sessies bestaan o.a. uit theorie, praktijk, activiteit, planning en ontwikkeling. Dream Job is een dynamisch traject dat wil zeggen dat het aangepast wordt als dat nodig blijkt.

Triple Helix VeluwezOOOm

Dream Job is een van de projecten van Triple Helix VeluwezOOOm. Triple Helix is opgezet nadat de gemeente Rheden in 2016 een nieuwe economische visie presenteerde. Daarin wordt onder meer ingezet op samenwerking zodat onderwijs, ondernemers en overheid elkaar inspireren en stimuleren.

Enkele projecten van Triple Helix VeluwezOOOm, waarvan het logo VeluwezOOMdoor een student van het Astrum College is ontwikkeld, zijn Inmiddels in gang gezet, zoals de website Rhedense-ondernemers.nl, Living Lab Rain Valley, het stimuleren van Social Enterprises en VeluwezOOOm got talent!

Wethouder Ronald Haverkamp: “De samenwerking tussen de 3 O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) begint vruchten af te werpen voor alle partijen. En het is vooral goed om te zien dat deze jongeren zonder startkwalificatie een stap dichterbij de arbeidsmarkt komen. Ik ben heel blij dat zij een kans krijgen om mee te doen zodat ze niet meer afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering.”

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden