Begin maken bijenlint in Dieren-West van start

DIEREN – Op 22 april, Tweede Paasdag en tevens de Landelijke Zaaidag, hebben een enthousiaste groep bewoners van Dieren-West een begin gemaakt met het creëren van een bijenlint, en plantten zij twee bijenbomen.

In de wijk werden hiervoor alvast twee locaties ingezaaid door leden van de werkgroep Bijenlint Dieren-West geleid door initiatiefneemster Claudia van den Elsen. Samen met wethouder Klomberg, gaf zij de aftrap om 10.30 uur na een kort welkomst woord, op de kruising van de Eduard van Beinumlaan met de Admiraal Helfrichlaan. Waarna de locatie aan de Huygenslaan, voor de gymzaal, ook ingezaaid werd.

Als eerste stap werden deze twee locaties ingezaaid met een bloemenmengsel voor de bij en andere insecten. Aan de Huygenslaan zijn ook twee bijenbomen geplant, en zal er in een later stadium een insectenhotel gemaakt worden. Dit in samenwerking met een aantal schoolkinderen.

Een Bijenlint is een aaneenschakeling van tuinen en landschappen met daarin bijvriendelijke beplanting en bijen-/insectenhotels. Een lint van groene stapstenen, met het doel om de overlevingskansen van de bij en andere insecten te bevorderen. Bijen zijn namelijk van cruciaal belang voor de mens, de landbouw en daarmee onze voedselvoorziening, is voor het grootste deel aangewezen op deze bestuivers.

Gemeente Rheden is in 2018 uitgeroepen tot ‘Bijvriendelijke gemeente’. Dit betekent dat de gemeente Rheden het beheer zodanig heeft ingericht dat de bij hier zich thuis voelt en daarom steunt de gemeente Rheden dit initiatief van harte en verleent de nodige hulp.

Bewoners uit de wijk waren van harte uitgenodigd om te komen kijken of mee te helpen met in zaaien, zodat Dieren-West steeds meer gaat zoemen en een kleurrijk uiterlijk krijgt. Daar was ondanks dat het 2epaasdag was veel gehoor aan gegeven, rond 35 wijkbewoners waren deze morgen aanwezig, en werd er flink gestrooid met bijenmengsel. Als dank voor hun komst kregen de bewoners een zakje met bijenmengsel om thuis uit te strooien, zodat zij straks zelf ook een kleurrijk bloemperkje hebben.

X

Meld je nu aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden